Ansvarig utgivare är Erik Fahlberg

Myndigheten för Radio och TV har enligt 1 kap 9§ 2st Yttrandefrihetsgrundlagen utfärdat ett utgivningsbevis för Databasen Otacksamma Föräldern otacksam.wordpress.com den 28 augusti 2013 t.o.m. 29 aug 2023.

Källorna bakom en del material behöver omfattas av grundlagstadgad meddelarfrihet och/eller källskydd.

En webbplats lyder under personuppgiftslagen (PUL) som i grova drag innebär att man inte får hantera personuppgifter. En personuppgift är allt som kan hänföras till en person; alltså bild, adress, personnummer eller utförlig beskrivning. Du måste ha tillåtelse vid hantering av personuppgifter. Om du bedriver journalistisk verksamhet kan du undantas PUL, men det måste prövas i domstol.

Om man skaffar ett utgivningsbevis för 2 000 kronor får webbplatsen censurskydd från myndigheter. PUL gäller inte alls och ingen prövning i domstol behöver ske. En ansvarig utgivare måste utses och denne blir ensam ansvarig för eventuella brott på webbplatsen. Det gäller bara tryckfrihetsbrott och de är 18 till antalet; hets mot folkgrupp, uppvigling, förtal med flera.

Diskussionsforum och kommentarer på exempelvis bloggar omfattas inte av utgivningsbeviset om de inte förhandsgranskas innan de publiceras.

Nu är det inte så att man är utan ansvar bara för att man har ett utgivningsbevis. I stället gäller ett antal brott som definieras i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Yttrandefrihetsgrundlagens brott är densamma och innehåller bara en hänvisning till tryckfrihetsförordningen.

Det finns 18 tryckfrihetsbrott man kan dömas för:

 1. högförräderi
 2. krigsanstiftan
 3. spioneri
 4. obehörig befattning med hemlig uppgift
 5. vårdslöshet med hemlig uppgift
 6. uppror
 7. landsförräderi eller landssvek
 8. landsskadlig vårdslöshet
 9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet
 10. uppvigling
 11. hets mot folkgrupp
 12. brott mot medborgerlig frihet
 13. olaga våldsskildring
 14. förtal
 15. förolämpning
 16. olaga hot
 17. hot mot tjänsteman
 18. övergrepp i rättssak

Läser man listan för första gången kanske man inte tror att det berör mig speciellt mycket som nätpublicist. Men hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning och olaga hot är vanliga på nätet och förmodligen det jag kommer att stöta på mest.

Annonser går däremot inte att grundlagsskydda. De betraktas som en extern del och omfattas inte av utgivningsbeviset. En ansvarig utgivare kan alltså inte hållas ansvarig för brott som begås genom en annons. Det är i stället den som faktiskt driver verksamheten som är ansvarig för annonserna.

Om någon har begått ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott så är det justitiekanslern (JK) som fungerar som en exklusiv åklagare som kan åtala. Alla stämningar måste alltså gå genom justitiekanslern.

Det är viktigt att poängtera att innehållet i databasen (alltså webbplatsen) endast får ändras av den som driver verksamheten. Om man har ett forum eller en blogg med kommentarer kan man inte få ett utgivningsbevis. Då gäller i stället lagen om elektroniska anslagstavlor.

Lagen om elektroniska anslagstavlor innebär att om man stöter på ett inlägg där någon uttrycker exempelvis hets mot folkgrupp ska man plocka bort det inom skälig tid. ”Skälig tid” är svårt att definiera, utan det beror delvis på storleken på forumet. Men tonvikten ligger på att inlägg som bryter mot lagen ska tas bort så fort som möjligt. Det är eftergranskning som gäller och den som skrivit inlägget är ansvarig för innehållet. I detta läget kan man endast åtalas för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor om man underlåter att ta bort meddelandet. Inläggsförfattaren är den som åtalas för hets mot folkgrupp.

Har man nyheter och ett forum på din webbplats och ändå vill ha ett utgivningsbevis för nyheterna finns det lösningar på problemet.

 • Förhandsgranskning. Man kan granska alla inlägg innan de visas. Det innebär att varje inlägg eller kommentar därmed är skyddat av grundlagen och ansvarig utgivare är därmed ansvarig för vad som står i dem (det är alltså denne som åtalas för hets mot folkgrupp och inte inläggsförfattaren). Tänk på att det är mycket tidskrävande att läsa igenom alla kommentarer och inlägg om det är en stor webbplats. Det kan ta död på diskussioner i speciellt forum och är direkt opraktiskt om forumet växer i snabb takt.
 • Dela upp webbplatsen i sektioner. Placera forumet eller kommentarerna i en egen layout som tydligt skiljer sig från den del som ska omfattas av utgivningsbeviset. Det måste göras tydligt så att inga missförstånd kan uppstå, och det bör även finnas en redogörelse för uppdelningen för Radio- och TV-verket. Om det finns risk för missförstånd kommer det inte att bli något utgivningsbevis, eller det riskerar att bli indraget. Radio- och TV-verket rekommenderar en egen färg eller ett annat sidhuvud för forumet, och att länken helst öppnas i ett nytt fönster.

Otacksamma Föräldern har valt att förhandsgranska alla kommentarer.

Vem kan bli utgivare?

För att bli en ansvarig utgivare måste man

 • vara minst 18 år
 • ha fast bostad i Sverige
 • får inte ha en förvaltare
 • får inte vara försatt i konkurs

Så skaffar man utgivningsbevis

Utgivningsbevis för internet, radio och tv administreras av Radio- och TV-verket och ger webbplatsen grundlagsskydd. Det gäller i tio år och kostar 2 000 kronor. Man skickar in följande dokument till dem:

 1. Personbevis. Ett intyg som helt enkelt bevisar att du är du. Man måste beställa två exemplar och det sker kostnadsfritt från Skatteverket som skickar dem till folkbokföringsadressen.
 2. Förvaltarfrihetsbevis. Har man en ekonomisk förvaltare (på grund av sjukdom eller annan oförmåga att hantera sin ekonomi) kan man inte bli ansvarig utgivare. Man måste kunna stå på egna ben. Man skickar in ett exemplar av ditt personbevis till Överförmyndarnämnden i sin kommun som sedan attesterar att man saknar förvaltare. Man bör nu alltså ha två personbevis. Ett med överförmyndarens attest och ett ”rent”.
 3. Registreringsbevis. Om man har ett företag eller förening måste du intyga att man bedriver näringsverksamhet och att man har firmatecknarens tillåtelse. Beställs från Bolagsverket och kostar 200 kronor.
 4. Konkursfrihetsbevis. Detta dokument fastslår att verksamheten inte är försatt i konkurs. Beställs också från Bolagsverket.
 5. Ansökan om utgivningsbevis för databas. Detta är alltså själva dokumentet där man ansöker om utgivningsbeviset, eller databasanmälan som det kallas, och finns hos Radio- och TV-verket. I den ska man ange databasens namn (webbplatsens namn), vem som bedriver verksamheten, en teknisk beskrivning hur innehållet tillhandahålls och till vem, var databasen finns geografiskt samt vem som är ansvarig utgivare.

Med databas menas en samling av information som är lagrad för automatiserad databehandling. En webbplats betraktas som en databas även om det bara finns en webbsida på den. Huvudsaken är att databasen ska framstå som en sammanhållen tjänst för besökaren, till exempel genom en gemensam design och sidhuvud.

För att komma i kontakt med ansvarig utgivare så skriv en kommentar på denna sida med kontaktinfo (kommentarer är förmodererade så dina kontaktuppgifter blir inte offentliga) så kommer Erik Fahlberg att ta kontakt med dig. Då bloggen drivs av en privatperson och inte en organisation ber vi vänligen att läsare och kommentatorer respekterar ansvarig utgivares rätt till privatliv.

/Otacksamma Föräldern

Annonser

Någon som har sett till en hårig tvål någonstans?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet

%d bloggare gillar detta: