Efter 11 september 2001 började terroristbrotten att prioriteras. Det var rätt, men fel att det fick ske på bekostnad av en nedprioritering av hatbrottsarbetet, säger Eric Rönnegård, som dock är noggrann med att poängtera att han inte lastar enskilda poliser. I en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterar han utförligare för varför nazister bör nekas mötestillstånd.

 

Den åsikten håller dock polisen föga förvånande inte med om.

– De är ett registrerat parti med en grundlagsskyddad rättighet att yttra sig. Den rättigheten är oerhört stark. Förekommer brottet hets mot folkgrupp ingriper vi naturligtvis, men vi kan inte veta i förväg att det brottet kommer att begås. Det är en hypotetisk fråga, säger Håkan Jarborg Eriksson, polisens särskilde kommenderingschef i valrörelsen.

 

Är det verkligen så hypotetiskt, när det rör sig om att partiets symbol skulle vara straffbar?
– Deras partisymbol fanns inte över huvud taget med hos oss som underlag. Det är en helt ny uppgift för mig, säger han, och förklarar att en utredning från Rikskriminalpolisen samlat 20-30 symboler som kännetecknar nazistiska organisationer, och som prövats för hets mot folkgrupp. Skräckhjälmen ska inte vara med på den listan.

Varför symbolen inte finns med på polisens lista när de fyra livsrunor som utgör den bedömts som straffbara enligt HD-domen kan polisen dock inte svara på. 

 

Svenskarnas parti fortsätter sin valturné runt om i landet och är under tisdagen i Norrköping. På lördagen väntas partiet till huvudstaden, där över 9 000 personer redan anmält att de ska protestera mot nazismen.