Archive | december 2013

Årets sista kvarnstensmedaljör: Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson!

Årets sista kvarnstensmedaljör: Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson!

Årets sista kvarnstensmedaljör: Fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson!

För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små. – Lukas 17:2 (1917)

Jahapp, det sprattlade till i medieankdammen och Zlatan satte på sig sin allra slemmigaste attityd och glömde för ett ögonblick bort att profet, det blir man aldrig i sitt hemland, och ännu mindre i sin hemstad. Expressen satt ivrigt och noterade hans profetior och rusade sedan åstad för att deklamera dem över rosafärgade pergamentrullar runt om i riket Sverige. Fotbolls-Jesus som däst på guldbollar rapat ur sig något misogynt om att DAMfotbollen kunde få hans cykel med en autograf på som kompensation för Fotbollsförbundets fadäs missar liksom att han inte bara gör saken värre för alla inblandade. Han gynnar dessutom helt uppenbart sig själv med sitt välkalylerade utspel. Vilken mediepersonlighet utrustad med en sponsgenererande app skulle kunna motstå att fiska efter PK-hatare i dagens politiska klimat? Det har ju precis varit en stor manifestation emot rasism och Naziztiskt våld i Storstockholm. Då sticker gamle goe Zlatan ut hakan och skickar iväg en spottloska på DAMidrottens största stjärnor.

Vad gör Fotbollsförbundet åt saken? Dansar de avståndstagartango med kvällspressen, som brukligt när någon med kulör eller humör uttalat sig färgstarkt? T.ex. genom att måla naglarna i litet kul färger. Nähäpp! Helt plötsligt är de skolade i diplomati och läser in en (förvisso patriarkal och därför helt förklastlig) visad respekt för DAMfotbollen i Zlatans uttalande. Denna förmodade respekt skulle man kunna tänka sig att Karl-Erik ställer sig bakom alltså. För en illustration hur denna respekt ses av gemene MAN, se nedan bifogade konversation mellan min gode vän Fred Rese från Krigsbyn och en Zlatanist från Skövde som tycker att uttalandet ”skakar hela PK-Sverige i grunden”. Zlatan är alltså helt främmande för att dela övriga idrottares villkor, då världspressen råkar jämföra honom med andra manliga stjärnor. Kvinnliga friidrottsstjärnor eller utförsdito skulle han antagligen inte ha något emot att jämföras med, eller varför inte tennistalanger? Talangen sitter uppenbarligen inte alls i laget eller i uppbackningen utan helt i den cykelsparkande stjärnan enligt Zlatan och hans förbund. Bevare oss väl för en sådan fjantidrott som inte klarar av att realitetsorientera sina talanger när de brister i både ledarskap och personlig mognad på detta sätt. Särskilt som fjantarna backas upp av ett lika gubbstint och visionslöst Fotbollsförbund. Det skulle inte förvåna mig om det i denna stund leder till att ett antal potentiella Marta eller Pia Sundhage i ren avsky hänger upp fotbollsskorna med en suck och lämnar en sexistisk sport för gott. Är det någon som dragit en skugga över sin medspelares livslånga prestation så är det Zlatan i gott sällskap av en räddhågset prestigejagande förbundsledning. Det personliga ÄR politiskt Karl-Erik. Det vet varenda PK tjej, men en dag kanske det ändrar sig…

Till dess…, simma lugnt!

/Eder evigt Otacksamme

Annonser

När det gäller …

När det gäller de här frågorna så har det brustit i ledning, styrning och kontroll, och då är det väldigt svårt att göra någon enskild ansvarig för delbeslut eller olika hanteringar av systemen.

Överåklagare Mats Åhlund till P4 Malmöhus idag.

I ett pressmeddelande skriver Mats Åhlund:

– Jag har idag på morgonen lagt ner förundersökningen när det gäller de ifrågasatta registren vid Skånepolisen.

Säkerhets- och integritetsnämnden slog den 15 november fast att Skånepolisens register av romer bryter mot lagen på flera punkter.

Skall vi anta att Mats sitter i samma Rotaryklubb eller samma Frimurarloge som kamrater till de polisbefäl som skulle ställas till ansvar i en evt. rättsprocess? Då förstår man genast varför det är så väldigt, väldigt svårt för Mats. Det finns ett antal åklagare som inte heller vill stöta sig med poliser, då de av förklarliga skäl är beroende av deras välvilja för att få sitt arbete genomfört. Kan någon mer än jag se ett akut behov av en separat myndighet med verkliga befogenheter till skillnad från denna tandlösa tiger?

Om produkten av Säkerhets och integritetsnämndens arbete blir en offentlig skråjuridisk piruett så behöver regering och riksdag sätta ned foten. Om det inte är någon enskild som brustit i tjänsten. Åtala då samtliga enskilda! Åsna!

Överåklagare Mats Åhsnelund

/Otacksamma Föräldern

Årets bästa julklapp – Ett väl inslaget paket! Ett grundläggande begrepp för integritet eller varför all aktivitet upphör när rektorn kommer in i klassrummet.

Bild

Såhär före jul är det lätt att bli anklagad för att vilja öppna julklappen i förväg om en ställer för många frågor. Om en kräver full transparens finns alltid risken att själva överraskningsmomentet och själva tjusningen med gåvan (om nu tankemödan räknas) går förlorad. Det finns t.o.m. de som går så långt som att kalla de som tittar på inbördes förhållanden mellan gåvogivare och mottagare och gör en snabb beräkning om vad som finns i paketet för konspirationsteoretiker. Men det är ju nästan alltid kul att få julklappar invänder någon. Ja, under förutsättning att en har en hygglig relation till person(erna) en får klappen ifrån, eller om det faktiskt inte spelar någon roll för att paketet uppenbarligen är ett ömsesidigt skämt (alltså inte ensidigt på mottagarens bekostnad). Det hela kokar alltså ned till frågan om givarens och mottagarens integritet. Det låter hemskt torrt och tråkigt men jag tror det faktiskt kommer att vara något av en lyxvara den närmaste tiden.

-Kan du bevara en hemlighet?

-Det här får du veta i djupaste förtroende.

Hur beter du dig när du ställs inför att någon fäller dessa yttranden? Skulle vi kunna betrakta anonyma bloggare, eller visselblåsare på samma sätt? En förutsättning är att vi respekterar meddelarfriheten och rätten att vara anonym på nätet.

Alldeles oavsett teknisk kompetens eller vana att kommunicera så säger meddelarfriheten att efterforskande av källa är något otänkbart och i lag förbjudet. Det är en demokratisk hörnsten. Anonyma bloggare kan på samma sätt sägas utgöra en demokratisk hörnsten eftersom de numera är en del av det demokratiska samtalet. Hur anonyma de behöver vara och vad de kan säga utan alias är ett lackmustest på hur tolerant och distanserat det offentliga demokratiska samtalet förmår vara. Utsätts skribenten omedelbart för personliga avrättningar likt de vi sett i spåren av Expressens publikationer av SD-politker eller andra av skribenter på t.ex. avpixlat så behöver vi ta ett steg tillbaka och fundera över den verkliga anledningen till att hen valt anonymiteten alldeles oavsett hur frånstötande eller olämpliga hens uttalanden kan sägas vara.

Är uttalandena rent kriminella så blir de inte mindre kriminella av att en tjutande mobb sliter skribenten i stycken offentligt, eller svarar med samma mynt. Det är ytterst en fråga om respekt för rättsväsendet. Demokrati förutsätter att det finns en tilltro till att rättsväsendet förmår värna vår person även om det skrivna mediet inte består av papper. Skribenten vänder sig i första hand till en krets av invigda. Om du inte gillar vad du ser där, varför sitter du och kvar läser i t.ex. Fria Tider för?? Det som ställer till det är de kommersiella sökmotorerna som idag fungerar så att de dammsuger nätet på information utan att kontextualisera den på minsta sätt.

Om någon sedan följer tråden baklänges från sökmotorn och ramlar in i ett internt forum och förskräcks eller upprörs, vad hindrar idag denne från att anonymt eller helt osynligt ”spela med” ett tag för att sedan läcka personliga detaljer till journalister eller i värsta fall myndigheter som letar efter anledningar att motarbeta yttrandefrihet och integritet på nätet såsom FRA, SÄPO eller kanske t.o.m. NSA? Vi blir i detta spel vår egen värsta fiende. Jag vill  här passa på att klargöra att jag på intet sätt försvarar de ibland rent vidriga och inskränkta tankar som förekommer på interna forum i yttrandefrihetens namn. Men om konsekvensen av att de försvinner är att ingen av oss får tala eller tänka fritt så är jag beredd med att stå ut med dem som de är. Jag är ingen vän av Lars Vilks värderingar eller konstnärliga verkshöjd, men vi får stå ut med att irritera oss på honom så länge vi säger oss mena allvar med yttrandefrihet.

Så fort någon däremot ger sig till känna som t.ex. tjänstgörande myndighetsrepresentant i ett sådant forum, räkna med att forumet snarast dammsugs på kontroversiella åsikter eller att personer snabbt och ängsligt städar sina profiler. Det är det jag menar med att all aktivitet upphör när rektorn kommer in i klassrummet. Alla kommer att fokusera på den som har makten och instinktivt bevaka vad han tar sig för av rädsla för repressalier. Av det följer att om FRA utför s.k. hackning kommer de med regelbundenhet att bli påkomna med ”handen i syltburken”. Dels är det olagligt och dels lämnar det ofrånkomligen spår efter sig, då datan som avlästs genom destruktiv access har blivit manipulerad till skillnad från vid passiv ”signalspaning” på den trafik som passerar förbi landets gränser. Om SÄPO och Rikskrim ber telefonbolagen att få avlyssna medborgares samtal genom direktaccess som i USA, så kommer de med automatik bli ifrågasatta, både av bolagen som ser sin affärsmodell hotad och av medborgarna som inte vill ha en STASI-myndighet som letar hållhakar. Hållhakar som gäller sådant som ”plötsligt” blivit olagligt eller ”bara” är olämpligt och kan användas för att få folk att samarbeta smidigare.

Så jag vill ge ett väl inslaget paket i julklapp till både Carl Bildt och vår försvarsminister Karin Enström. Inse att ni förstör julklappen om ni öppnar den i förväg. Inse att ni raserar demokratin om ni övervakar medborgarna och ger myndigheter självständigt mandat att skapa rättvisa utan insyn. Om ni inte vill ha den så ge den gärna till Beatrice Ask, hon brukar gilla hemligheter.

Inse att medborgarna inte kommer att acceptera ett odemokratiskt system utan bara kommer att hitta små fickor där samtalet kan föras ”off grid”. Så fort ni sticker dit näsan så kommer aktiviteten att upphöra och ni vet inte vad ni ser. Paranoian blir er ständige följeslagare, ni kommer att se terrorister överallt där det förut fanns medborgare som hjälptes åt att föra ett viktigt demokratiskt samtal om hur man förebygger och förhindrar att terrorism över huvud taget uppkommer.

Medborgarna kommer med tiden att återspegla denna brist på tillit och med ett löjets skimmer ignorera de ständiga ropen om vargen som aldrig kommer. Tills vargen slutligen kommer i form av någon som fått nog av det klaustrofobiska i hela situationen. Men då kan man verkligen fråga sig vad som är orsak och vad som är verkan. En repressiv stat föder inte sällan individer utan eget samvete som skyller allt som gått snett på bristen på ingripanden eller på för brutala ingripanden. Har vi varit med om det på sistone?

Ett gott offentligt samtal kräver en stadsmakt som förmår närvara på nätet med medborgarnas legitimitet i behåll. Vi har idag en lång väg att gå för att nå dit.  Vägen dit går via transparenta processer och politiker som har förmåga att göra informerade ställningstaganden. Hur skall de annars kunna bli tagna på allvar när de representerar medborgarna? Vi kan inte ha en representativ demokrati med politiker som överger sitt uppdrag och abdikerar som det öppna samhällets försvarare. Just nu finns det bara ett parti som fyller ytterrocken i dessa frågor och de är inte ens representerade i vårt parlament. Det är ganska talande med tanke på att mycket av makten över dessa frågor tycks ha hamnat i överstatliga samarbetsorgan. Det lär märkas när det blir dags för val till europaparlamentet.

God Jul!

/Ansvarig utgivare Erik Fahlberg

obekvam-tystnad

Ja, det är så a…

Ja, det är så att vi på FRA håller oss ajour med teknikutvecklingen inom signalspanings-området och det innebär att vi tittar på en mängd olika tekniker och utrustning,…

FRA:s talesperson Fredrik Wallin till Uppdrag Gransknings reporter Fredrik Laurin

En del skulle kalla XKeyscore och Quantumprojektet ”Winterlight” för aktiv signalspaning och därmed brottsligt och med tanke på att vi upplåtit mark till det amerikanska multinationella företaget Facebook så kan vi mer eller mindre utgå ifrån att lagen tillåter signalspaning i kabel på ”Svenska mål”.

Eftersom ankdammen Sverige (Läs: Stockholm/GBG) inte klarar av mer än en integritets debatt i taget så fick Piratpartiets Anna Troberg sitta och försvara sig emot en korkad ledarskribent från Göteborgsposten istället för att debattera den största SKANDALEN i svensk Yttrandefrihetshistoria. Eftersom partiet för närvarande inte har representation i riksdagen till skillnad från våra järnrörskånkande dito, så får hon väl ta de tillfällen som bjuds istället för att som andra politiker sätta agendan och välja sina forum.

Det är inte utan att man undrar om Expressens publicering rentav är ett beställningsjobb för att ta bort uppmärksamheten från frågan liksom den nyss så omdebatterade ”Rasistannonsen” i DN. Herregud! Proportioner gott folk. Om vi inte kan lita på att våra folkvalda är medvetna (har insyn i) om vilka konsekvenser de lagar de stiftar får för samarbetet med främmande makt. Vad spelar det då för roll vilka vi röstar på? Vad händer då med ansvarsutkrävandet?

Har vi sett det första fröet till en militärdiktatur i yttrandefrihetens och offentlighetsprincipens sista fästen? Det såddes enligt Uppdrag Granskning genom ett samarbetsavtal bakom ryggen på riksdagen på 50-talet. Hmm… var det inte då vi hade rekordår? Var det inte då som USA testade kärnvapen? Var det inte då som vi skaffade oss kärnkraftverk?

Det låter litet lustigt när lagen beskrivs som en Schweizerost. Men konsekvenserna är långt ifrån lustiga. Föreställ er den blonda kvinna som hårdnackat ville skylla all avsky som riktats emot SD på en våldsbejakande extremvänster. Vilka är näst i tur? De av oss som inte gillar kärnkraft, är vi automatiskt att betrakta som samhällsfarliga miljöterrorister? Eller skall kanske de som inte äter kött stämplas som potentiella militanta djurplågare som förstör minkfarmar för nöjes skull? Eller de som arbetar för ett hållbart samhälle baserat på nolltillväxt stämplas som galningar som rent av vill utplåna delar av mänskligheten för att de utgör ett hot emot planeten?

Ja, ni börja inse vart det hela leder om man kombinerar massövervakningsverktyg och odemokratiska krafter som dessutom anser att rovdriftskapitalism inte är en så dum idé för att försörja befolkningen i just den nation som de tycker att de behöver bry sig om.

Och vad får vi av SVT: Debatt om Expressens publiceringar med namn på personer som skrivit rasistiska inlägg på sajten Avpixlat. Fredrik Reinfeldts besök på Nelson Mandelas minnesstund, det finns de som vill att han ska be om ursäkt. Är det trevligt eller omodernt att tilltalas med ni?

VEM FAN BRYR SIG!! SÄPO och FRA har lekstuga med vår yttrandefrihet. De som sitter i Debatt och vågar ha en åsikt idag kan vara registrerade brottslingar imorgon. VAKNA FÖR HELVETTE!!

Det här debatterar det brittiska parlamentet

That this House notes the recent open statement signed by Apple, Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, LinkedIn, Twitter and AOL calling for reform of government surveillance.

[It] welcomes their calls for reform to restore the public’s trust in the internet [and] supports the five principles they identify about limiting governments’ authority to collect users’ information, oversight and accountability, transparency about government demands, respecting the free flow of information, and avoiding conflicts among governments.

[It] agrees that they form a sensible basis for reform of digital rights and calls on the Government to support their statement and make reforms that ensure that government surveillance efforts are clearly restricted by law, proportionate to the risks, transparent and subject to independent oversight.

För er som inte har så slipad byråkratengelska så går det ut på att de största spelarna på internet fått nog av NSAs och GCHQs (och antagligen FRAs) massövervakningsprogram för att det skadar det förtroende för ett öppet internet som är en grundförutsättning för deras affärsmodell. En utveckling som vi inte vill ha är en i affärssekretessens namn under lyckta dörrar uppgjord överenskommelse där dessa två intressen likt det vi har i Kina går samman och ger oss tjänster, emot integritet. Det innebär att demokratin som vi hittills känt den i praktiken upphör att existera. USA+Kina=Sant.

/Gravt Otacksamma Föräldern

K-street advisors vs. Public Service Vem I hela välden kan man lita på?

Döm själva.

Staffan Dopping Ex Journalist på K-Street Advisors.

Staffan Dopping Ex Journalist på K-Street Advisors.

Personligen har jag fått nog av opinionsjournalistik med företagssekretess. Särskilt som EU-lobbyn just lyckats avskaffa offentlighetsprincipen. Så’n tur att vi har Public Service då. Även om det händer att deras reportrar faller för trycket och i ett alltmed klickfixerat medielandskap använder känslofierade uttryck som chockad för att få ett bättre genomslag för sina upptäckter. Men det är ju inte det som Staffan upprörd över, eller hur?

Skampålejournalistik om skampålejournalistik

Skampålejournalistik om skampålejournalistik

Vad blir egentligen bättre av det?

Bra rutet Anna Troberg! Jag är rädd att få kommer att lyssna. Det märks bl.a. på att ingen frågade efter din klara stämma i FRA-debaclet. Det är så sorgligt att tokvänstern och Stockholmspartiet opportunisterna (läs: Miljöpartiet) får föra de registreringskritiskas talan i offentliga debatter. Är Anne Ramberg medlem i Piratpartiet? Hon fick en lång egen spot i Ekots lördagsintervju som i princip kunde vara Piratpartiets EU-plattform. Dax att höja denna dam i allmänhetens ögon kanske?

/(O)tacksamma Föräldern

Det räcker nu!

Det räcker nu!

Ja, eftersom jag inte kan re-blogga Özz bloggpost så får det här duga. Jag vill inte Twittra gulligt om att #jagärjason eller #attlevaisverige

För Jason skall inte behöva göra detta. Det är varje människas okränkbara rättighet att se sin medmänniska i ögonen och säga här är jag och jag duger. Mänskliga universiella rättigheter är vad Jasons tal berör. Inte nationella flaggviftande dumheter. Minns Ludmila och minns George Cramne eller var det Scott han hette? Norrmännen brukar tråka oss för att vi inte har särskilt roligt på vår nationaldag, men då har vi inte heller haft ett särskilt prestigefyllt förhållande till landskamper heller. Utom i vissa kolumner och twitterflöden på sportsidorna. Men dessa representerar inte rikssnittet direkt. 50% av oss bryr oss nästan inte om man skall kolla statistiken. Kvinnoidrott eller idrott med funktionshindrade utövare syns knappt. Så hur ser då nationalismen av idag ut? Vit, heterosexuell och aggressiv. Inte mycket att stå efter om man heter Jason Diakité.

Fåordig? Nja, talträngd snarare! Nästa Saudiaffär?

Fåordig? Nja, talträngd snarare! Nästa Saudiaffär?

Döm själva. Vi har ju hört det förut bara att då var det inga Snowdenläckor. Då var det papperskassar med sedlar som transporterats till obefintliga myndigheter för obefintliga samarbetsprojekt med gradvisa odemokratiska regimer. Om jag var försvarsminister så skulle jag nog passa på att uppdatera mitt CV rätt så omgående.

Trist utveckling med tanke på att hon knappast haft med saken att skaffa. Det är ju trots allt Calle Bildt som sett till att få lagstiftningen på plats med en handskakning. Bussiness as usual…

När pressfriheten beskärs med hjälp av presstödet

När pressfriheten beskärs med hjälp av presstödet

Hur tänker jag här?

Jo, DN skär hårt i sin redaktion och kan inte längre säga nej till några som helst erbjudanden från annonsörer.

Regeringen har förändrat presstödet så att inga tidningar längre kan kallas oberoende oavsett om de skriver det.

När så klickjakten resulterat i ett hårdnande debattklimat med övertramp på övertramp, så att ytterkantsskribenter på båda sidor av spektrumet kan kränga på sig offerkoftan, här är slutresultatet.

Ett bokförlag som hävdar att sanningen tigs ihjäl av den samlade mediekonspirationen (förr var den judarna, nu är det massmigranterna eller så är det muslimerna, vad vet jag?) Bloggen avpixlat och Dispatch International samlar så kallade invandringskritiker och blandar dem med rena faschister till en soppa helt utan publicistiskt ansvar. Skulle liknande hetsande mot minoriteter förekomma i något annat forum så skulle saken inte få fortgå. Om man griper in nu så kallas hela nationen för intolerant. Det är skillnad på intolerans och att se till att ansvariga utgivare tar sitt publicistiska ansvar. Det gör Wolodarski, men det är tragiskt att han tvingas försvara sin publicering med att det är en betalande annonsör och att tidningen är liberal. Om en liberal hållning numera är att släppa vilken skit som helst på annonsplats bara man håller pressarna gående, då ser framtiden verkligen mörk ut för det tryckta mediet.

Jag gick på Socionomutbildningen i Umeå på -90 talet och då var Arnstbergs bok Blandsverige en del av kurslitteraturen. Han var kontroversiell redan då, med sin syn på aga bland utlandsfödda. Att han med sina studier av migration skulle låna sig till den här typen av ”det här får man inte säga” skrifter är bara tramsigt. Han har alltid varit en del av debatten kring migrationsfrågan. Just nu är positionerna fruktlöst polariserade. Vilket både annonsen i DN och Helle Kleins reaktion kan ses som utslag av.

Behåll en hälsosam distans (ta inte avstånd). Tänk själv, fråga andra, fråga någon som vet och glöm inte att fortsätta tänka själva.

/Otacksamma Föräldern

Medielogik – Skråjuristerna firar nya triumfer eller finn 69 fel…

Finn 69 fel (OBS! frivillig anspelning på Mårten Schutz kassa bok) på mediernas granskning av Aftonbladets rubriksättning av Göran Lambertz ”tjänstebyte”.

Fel om Lambertz arbetsuppgifter
Göran Lambertz har varit i mediefokus senaste tiden. Ett justitieråd är ju i princip oavsättlig men kritiken mot Lambertz – för hans roll i Quickdebatten har fått såväl medier som jurister och en hög politiker att antyda att han blivit ett problem för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Och när Aftonbladet förra helgen fick tag på en uppgift som passade väldigt väl in dramaturgin som byggts upp om ett justitieråd i ordentligt blåsväder – ja då var det dags för en ny rusning i medierna. Den här gången att Göran Lambertz skulle lämna Högsta Domstolen. Att han omplacerats efter senaste tidens Quickdebatt. Men sanningen – den var en helt annan. Reporter Lasse Truedson.

Kära Lasse och Martin!

Om Mårten Schultz och Göran Lambertz, som båda har utmärkt sig som ryggdunkande systemstabilisatorer, rycker ut så snart någon törs ifrågasätta juristers och polisväsendets rätt att definiera rätten till en saklig prövning i enlighet med likhet inför lagen. Vilka är då ni att ge dessa två utrymme att definiera god journalistik?

Schultz och Lambertz är med rätta livrädda för att den rättmätiga fria debatt om konsekvenserna av de felaktiga domarna i fallet Quick leder till att de framstår som de som faktiskt bidragit till att haverera rätten. Aftonbladet har i god tradition klantat till en rubriksättning, det är allt. Det är inte Sture Bergvall som individ som gjort detta, det är ett samarbete av flera individer.

Det vill inte Lambertz erkänna. Schultz rycker ut och skyller på bristfällig medielogik. Ett enskilt fall gör ingen bristfällig bevakning. Då säger Lambertz att han skall skriva en bok om hur medierna gjort sig skyldiga till ett antal logiska fel. Vilket strålande föredöme!

I den ström av kritik som varit under veckan så har ett flertal tunga jurister uttalat kritik emot att Lambertz i sin position borde avstå från att gå i svaromål på just detta sätt. Saken är den att Lambertz blandar ihop sin position med sin person. Det är en allvarlig brist på logik som för all framtid diskvalificerar honom från granskning av mediernas kritik. Särskilt av den som rör honom som person.

Vill Lambertz flytta det personliga ansvaret tillbaka på Quick/Bergvall med stöd av typer som Schultz som inte bangar för att skriva raljanta böcker illustrerade med moderna Alfred Engström karikatyrer, så hoppas jag verkligen inte att han får understöd av ett seriöst Mediegranskande magasin som MEDIERNA.

Annars kommer vi att behöva ett nytt oberoende magasin inom kort.

/Ansvarig utgivare Erik Fahlberg

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet