69 tecken på att Mårten Schultz är en Skråjurist eller Albert Engström går igen

Det här är INTE en recension av Mårten Schultz egenhändigt utprånglade bok 69 tecken på att du är en Rättshaverist. Det är ett Bild

BildBild

BildBild

Bilder på ”Albert Engström”- figurer
Många av Knuttes verk är gjorda efter Albert Engströms tecknade bilder och historier som förebild.

Hoppet är trots allt inte fullkomligt ute så länge det finns sådana här elever på Mårten Schultz institution:

Kristoffer Gråborg tors, 2012-05-10 20:29

När jag har läst igenom vad som framförts ovan kan jag än en gång konstatera att det finns två olika sorters jurister. Den ena sortens jurister kan kallas skråjuristerna och den andra sortens jurister kan kallas moderna jurister. Det hela handlar inte så mycket om ålder på den ifrågavarande juristen, som man kanske kan tro, utan mer om den enskilda juristens attityd och människosyn. Jag har stött på jurister som är över 70 år och som tillhör skaran av moderna juristerna och jag har stött på jurister som 25 år som tillhör skaran av skråjurister.

Den moderna juristen tror på en rak och öppen kommunikation, som ett led i ett skyndsamt och rationellt beslutsfattande. Allt är möjligt och man är öppen för olika typer av ”input”. Från den moderna juristen, som är öppen för en kommunikation får man ofta telefonsamtal, meddelanden per mail. Den moderna juristen har vinnlagt sig en teknik i att skriva fylliga och klargörande inlagor innehållande relevanta rättsfakta. En domstol kan på detta sätt snabbt förflytta sig till nästa steg i processen och har ett bra underlag för förlikningsdiskussioner och samförståndslösningar. Den moderna juristen har för vana att helt enkelt ta kontakt med varandra och reda ut oklarheter och är inte främmande för att ge förklaringar till olika skeenden så att alla förstår. Mottot är att alla har rätt till en rättvis rättegång och att alla behandlas lika och att det är viktigt att det blir både rätt och rättvist (j.f.r. t.ex. 36 § avtalslagen). Alla inblandade går in i sin yrkesroll med föresatsen att ”Vi löser det här”. Lyckan blir stor när allt flyter på och avslutas i enlighet med gällande svensk rätt, samt att alla blev behandlade med respekt och utifrån ett lika människovärde i rättsprocessen. Det blir då en dubbel seger, en för parterna och en för det ”goda rättssamhället”. Respekten för lag, ordning och en fungerande rättstillämpning i rimlig tid kan då effektivt upprätthållas.

Skråjuristen, som funnits sedan det gamla bruksamhällets dagar, löser juridiska frågor mer utifrån sociala normer och konventioner. Inför brukspatron står man tyst och snäll med mössan i hand och gör som man blir tillsagd. Man ska självmant förstå sin plats i den sociala miljön och i samhället och då varken sticka upp eller ut. Regeln är att alla likartade ska var lika, vilket samtidigt blir oförenligt med det legala kravet på att alla ska var ”lika inför lagen”. Titel, social status och tillhörighet i stadens innekretsar får naturligtvis betydelse i en rättsprocess. Lagen kan härvid antingen tolkas restriktivt eller extensivt lite beroende på. Lagen är som man säger ”elastisk” eller ”tänjbar”. Huvudprincipen är att den som anhåller om något alltid får nej, i synnerhet om den som anhåller om något (sina rättigheter) har lägre rang än den som står till svars. Käranden bemöts alltid med stor misstänksamhet. Man frågar sig vem är han eller hon? Vad vill han eller hon? Slutsatsen blir ofta att käranden måste vara galen! Vem annars har tid och kraft med rättsprocesser? Om det är en privatperson, som driver ett ärende mot ett sjukhus så har ju sjukhuset alltid rätt. Är det en sjukpensionär som driver ett ärende mot försäkringskassan så har alltid försäkringskassan rätt. Är det en bostadsrättsinnehavare, som driver ett ärende mot en bostadsrättsförening så har ju bostadsrättsföreningen alltid rätt. o.s.v, o.s.v. Man ska helt enkelt inte genom en rättsprocess försöka rubba en maktposition, eftersom den redan är given. Skråjuristen som likt andra (moderna) jurister besitter en maktposition vill gärna visa upp den och utöva sin makt och gör det gärna genom att hunsa den underlägsna individen, för att markera sin sociala status. Det är snarast kul om det blir ”uppförsbacke” för vanliga människor som anhåller om något (väcker stämning) och att det verkligen blir svettigt att få rätt, genom överdrivet stora krav på bevisning, där olika rekvisit i lagstiftning bedöms ytterst snävt. ”Särskilda skäl” blir i praktiken ”synnerliga skäl” och ”synnerliga skäl” existerar överhuvudtaget inte. Exempel på detta är när domstolar helt vägrar att handlägga mål i 5-10-års tid i syfte att ”kväsa ihjäl” ärendena då den enskilda individen kämpar för sina civila rättigheter. I ett fall väntade domstolarna med att handlägga ett ärende under 27-års tid i ett ärende, som myndigheterna uppenbart lyckades att kväsa ihjäl. Käranden, rättshaveristen, den socialt missanpassade ska man helt enkelt göra livet så svårt för att denne helt enkelt dukar under. Ett annat rent handläggningsmässigt drag hos skråjuristen är att man aldrig får några meddelanden från denne. Allt är ju redan förutbestämt och då behöver man varken diskutera eller kommunicera något. Den som ringer upp får mer eller mindre luren i örat.

I Sverige kommer nu en ny era med betydligt mer klargörande hållningar på grund efter högsta domstolens ställningstaganden och nya rättspraxis angående, som närmast blivit ett skydd för kravet på en rättvis rättegång verkligen upprätthåls i Sverige. Det är hög tid att svenska myndigheter gör upp med sitt förflutna och börjar följa gällande svenska lagar. Jag vill inte höra en gång till att den enskilda individen i något fall ska behöva förstå att svenska myndigheter inte följer lagen. SKÄMS! Jag förstår att människor med rätta är mycket upprörda över detta.

De moderna svenska juristerna är enade och vet ni vad det bästa är. Vi kommer aldrig att vika ner tills vi får rätten till en rättvis rättegång!

    besvara
    Anmäld som opassande

Tilläggas kan att alla inlägg på bloggen hade anmälts som opassande, men det var bara det här som var tillräckligt opassande för att falla en Otacksam Förälder i smaken. JK-Göran Lambertz använder f.ö. ett i juristkretsar fint och illustrativt ord för vad denna ”klan” egentligen handlar om. Rättshaverist är enligt honom ett deklasserande begrepp. Förutom att själva begreppet i sig är ålderdomligt och byråkratiskt. Så är Lambertz’ beskrivning så till den milda grad tillkrånglad att det blir svårt för någon som inte är lagd åt det kalenderbitarhåll som Lambertz själv att begripa. Men, den innehåller för den uppmärksamme stavelsen klass. Jag tror att vi fick se ett prov på Schultz och juristernas interna jargong här. När klienterna sätter dem på för stora prov och arbetsdagen känns för lång, så vänder de sig till varandra och filosoferar. Det är bara litet olustigt att det är uttolkarna, domarna och biträdena, som inte är folkvalda utan i kraft av sitt självständiga ämbete har idéer om att de blott och bart i den positionen har undsluppit den sista skärvan ödmjukhet och skröplighet som finns hos oss övriga. En av de ivrigaste tillskyndarna av nämndemannaväsendets avskaffande är föga förvånande Mårten Schultz.

Jag föreslår helt sonika. Nästa gång du möts av en jurist som skriver något fullkomligt obegripligt och förklarar att ditt problem är en för liten sak att uppta rättens tid med. Skriv ut en kopia på leverpastej och skicka för kännedom till Mårten Schultz. Han har en mapp där han samlar på dem. Den är märkt: Rättshaverister. Om det är den typ av rättvisa som skråjurister som Mårten med anhang förespråkar som skall råda i vår rättsstat finns bara ett svar:

Bild

En dag torkar plasten i vakuumförpackningen och spricker. Då slipper stanken från den ruttnande pastejen ut i ditt arkivskåp, Mårten. Jag hoppas för din egen skull att du tappat luktsinnet och smaksinnet av alla floskler som du tvingats häva ur dig för att stå ut med dig själv innan dess.

/Eder Evigt Otacksamme

Annonser

Taggar:, , , , , , , ,

About Otacksamma Föräldern

Jag bloggar om livet som förälder till ett döende småbarn. Socialstyrelsen har precis kommit ut med nya rekommendationer om vård i livets slutskede. Jag är den håriga tvålen som ingen vill ta i. Min son är död nu och ingen kommer åt honom längre, så med ett utgivningsbevis i högsta hugg kan jag säga som det är.

Någon som har sett till en hårig tvål någonstans?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet

%d bloggare gillar detta: