Uppföljning vad är lidande värt? Varning för Patientförsäkringen LÖF!!!

Den som varit med om allvarliga brister i vården kommer för eller senare i kontakt med vårdinrättningens patientförsäkring. De är skyldiga enligt lag att vara försäkrade. De är skyldiga enligt lag att tillhanda information om vår möjlighet att ansöka om ersättning ur försäkringen. Vad det innebär i praktiken när ett redan svårt sjukt barn skadas och tillfogas onödigt lidande vid vård i livets slutskede får den som önskar information om här.

Med risk för att bloggposten blir litet teknisk så vill jag varna alla läsare för innehållet:

Blödande småbarn. Hjärtlösa försäkringsbolag. Oförsiktiga läkare. Mycket arga föräldrar.

Om man har svårt att hantera något av ovanstående så avråder jag starkt från vidare läsning.

Den som vill ha en djupare genomgång av det existentiella dilemmat kan läsa igenom bloggposten Vad är lidande värt? $$$$ som avhandlar att min sons inläggning in vid Lilla Ersta Barn- och Ungdomshospice , vad jag fick i handen av den ansvariga läkaren efter att min son felbehandlats i en vecka och ådragit sig ett blödande magsår, dvs. en lätt konstaterbar vårdskada. Hur jag tar dem på orden och hittar info hur man gör en ansökan till Patientförsäkringen-LÖF med hjälp av socialstyrelsen. Hur de blir tvungna att Lex Maria-anmäla sig själva och ett gäng föräldrar reser sig i protest och i både DN-debatt STHLM och i Föräldrakraft berättar om den avsevärda försämring av verksamhetens kvalitet som de upplevt på en kort tid. Hur Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef rycker ut till Erstas försvar och vänder personalstyrkan mot föräldrarna. Jag valde att anmäla Lilla Ersta till Inspektionen för Vård och Omsorg och avvakta den granskning som landstinget tagit initiativ till.

Du som läsare ett val. Antingen låter du min son förbli anonym av respekt för honom och andra barn i hans situation, eller så ger du efter för nyfikenheten och tar kontakt med IVO och frågar efter den anmälan jag gjort.

Den förra bloggposten slutade i en fråga:

Om ett privat vårdbolag missköter sig, skall jag som enskild med hjälp av rättskyddet i min hemförsäkring föra en skadeståndstalan?

I min strävan att försöka finna ett meningsfullt svar på frågan så händer följande:

16 okt 2013

Erik Fahlberg <erik.fahlberg@gmail.com>

till Klagomalsansvarig

Jag begär härmed att Patienskadenämnden Yttrar sig i ärendet gällande min son X X f. xxxxxx-xxxx

Inför nämndens yttrande vill jag ha följande saker klargjorda:

Vilken medicinsk bedömning av Xs lidande lutar sig patientförsäkringens handläggare emot när ärendet avvisas?

Vem kommer att sammanställa ärendet till nämnden för min sons räkning?

När i processen har jag möjlighet att yttra mig över innehållet i det som redovisas för nämnden?

Med vänliga hälsningar!

/Otacksamma Föräldern

Den 6 september 2013 13:44 skrev Klagomalsansvarig <klagomalsansvarig@patientforsakring.se>:

Jag har nu granskat handlingarna och handläggningen.

 (se tidigare bloggpost)
Begäran om PN yttrande (1)Webb
Begäran om PN yttrande (2) Webb
Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (1) WebbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (2) webbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (3) webb
Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (7)  webbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (4) WebbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (5) webb Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (6) webb Läkarintyg Karin Björkman  (1) Webb     Läkarintyg Karin Björkman  (2) Webb
Om det på fullt allvar är så illa ställt med patientsäkerheten vid Lilla Ersta Barn och Ungdomshospice att de kan använda sig av sin Ansvarsförsäkring för att slippa redovisa allvarliga misstag och avsteg från sina egna rutiner, finns bara en enda rimlig åtgärd för en Otacksam Förälder
2013-11-17
Till:

Kristian Raisin

Landstingens

Ömsesidiga Försäkringsbolag

Box 17830

118 94 Stockholm

Ang. framförande av ytterligare synpunkter till Patienskadenämnden

Dödsboet för Otacksamma Sonen företräds juridiskt av Otacksamma Föräldern, socionom med 12 år i yrket och god kännedom om barnkonventionen, samt anknytningsteori. Otacksam kommer att lämna sina synpunkter muntligen varför vi härmed begär information om tid och plats för Patientskadenämndens sammanträde.

För det fall det juridiska biträdet inte kan närvara vid själva sammanträdet begär vi att personligen få närvara när nämnden sammanfattar och avger sitt yttrande och ta del av detta muntligen. Nämndens ordförande ombedes lämpligen titta det juridiska ombudet i ögonen mot slutet av uppläsningen.

Med vänlig hälsning

för dödsboet Otacksamma Sonen, i tjänsten

Otacksamma Föräldern, socionom
                                                                            Dödsboet för
                                                                            Otacksamma Sonen

86

Inte för att jag tror att Nämnden kommer att gå mig till mötes i min begäran, men de skall veta vad det är de gör och se en bild för sitt inre när de gör det. Nämligen en Otacksam Förälder som står där rak i ryggen och vill se dem i ögonen när de säger:
  • Vi värderar din sons lidande till 0kr.
  • Vi bedömer att Erstas egen läkare efter att ha brustit i sina rutiner och orsakat din son lidande är rätt person att bedöma sin egen del i den skada som uppkommit.
  • Ersta skall följaktligen inte heller betala någon självrisk utöver den avgift till den obligatoriska patientförsäkringen som ändå inte täcker någonting.
  • Vi hoppas att du är nöjd med vårt bemötande och med förtroende kommer att ansöka om ersättning från oss igen, igen och igen…
/Eder evigt Otacksamme
(Som funnit en viss mening i galenskaperna trots allt)
Annonser

Taggar:,

About Otacksamma Föräldern

Jag bloggar om livet som förälder till ett döende småbarn. Socialstyrelsen har precis kommit ut med nya rekommendationer om vård i livets slutskede. Jag är den håriga tvålen som ingen vill ta i. Min son är död nu och ingen kommer åt honom längre, så med ett utgivningsbevis i högsta hugg kan jag säga som det är.

Någon som har sett till en hårig tvål någonstans?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet

%d bloggare gillar detta: