Jaså Mikael Löfvenius VD på Rehab Assistans AB, du vill få saken prövad, men talar inte med mig eller Mittnytt

Jaså Mikael Löfvenius, du vill få saken prövad, men talar inte med mig eller Mittnytt

Hur förklarar du då nedanstående mailkonversation och att du inte svarat mig eller kontaktat mitt ombud. Du har hela tiden agerat FÖR att saken skall hamna i media. Det kanske t.o.m. är så att all publicitet är god publicitet i din bransch numera? Men jag kommer att publicera ditt svar till IVO, mina brev som du inte hämtat ut och exponera dig som den lögnhals du är. Har du inte grundläggande medieträning?
Ljug aldrig för en reporter! Micke Picke
Du som är ekonomiskt oberoende har allt att tjäna på att svälta ut en förhandling i tingsrätten, men jag tänker se till att promenaden dit blir så lång och offentlig att du tar den lilla rest av ditt förnuft till fånga och börjar tala med dina kunder. För allas bästa. En offentlig process är inte bra för någon.Returnerat brev 2 webb Returnerat brev webb Kuvert 2 m. Mottagningsbevis webb Brev m. Mottagningsbevis Webb

Från: Otacksamma Föräldern
Skickat: den 10 augusti 2013 16:23
Till: Mikael Löfvenius

Ämne: Tid för möte ang. uppsägning av avtal m.m.

Bäste Mikael Löfvenius!

Så bra att vi åter fått en kontakt och närmar oss ett avslut i denna sak. För att det inte skall råda några oklarheter runt avsikten med mitt ärende, så bifogas filer med en scanning av det kuvert som Ni först inte hämtade ut med innehåll.

Jag tillskriver Er i anledning av Ert agerande i samband med uppsägning av avtal om assistansanordning.

Med hänsyn till att vi alltjämt har ett flertal frågor och synpunkter av allvarlig karaktär, som vare sig adresserats eller besvarats av Er, förväntar jag Ert skyndsamma återkommande för inbokande av ett personligt möte. Ett dylikt möte är enligt vår mening absolut nödvändigt för att samtliga relevanta frågställningar etc. ska kunna behandlas i ett sammanhang och för att vi ska kunna få en rimlig och snabb avslutning på en process som redan tagit extremt mycket av vår redan begränsade kraft.

Gällande en tid för avtalat möte så har jag efter telefonkontakten tänkt efter och det ligger i bådas vårt intresse att mötet blir konstruktivt och leder till ett påtagligt resultat.

Därför har jag anlitat ett juridiskt ombud med god kompetens på området. Kompetent Advokat på Suverän advokatbyrå. Känn Er fria att kontakta honom om Ni har några funderingar med anledningar av detta. Det är främst för min egen skull som jag vill ha Kompetent närvarande, då mitt starka personliga engagemang i min sons situation och hans lidande annars skulle riskera att bli ett hinder för mig i att bidra till mötet på ett konstruktivt sätt.

Kompetent är f.n. på semester och därför är den första lämpliga tid för möte den 28 augusti. Mötet får ske på kvällstid, då jag arbetar i Bullerbyn och slutar kl. 17.

Hälsningar!

/Otacksamma Föräldern

Den 12 augusti 2013 14:25 skrev Mikael Löfvenius <Micke@rehabassistans.se>:

Hej Erik!

Vid vårt samtal förra veckan bestämde du och jag att träffas denna vecka, du skulle även prata med din fru. Nu vill du dessutom ha med ett juridiskt ombud med. Det var inget som vi hade kommit överens om. Så jag tycker att ärendet som nu ligger hos IVO får ha sin gilla gång. Det är bara att låta den processen rulla på.

Vad är ett påtagligt resultat? Du får nog bli lite mer konkret än så för att jag ska förstå.

Hälsningar

Mikael Löfvenius

Otacksamma Föräldern

26 aug

till Mikael
Hej Mikael!

Jag är fortfarande av uppfattningen att det ligger i ERT och mitt intresse att evt. oklarheter pga. ert agerande i samband med uppsägningen av avtalet blir uppklarade. Jag har lagt ned en hel del tid och resurser på att få till ett klargörande möte och därför vill jag inte riskera att mötet blir resultatlöst eller renderar otrevligheter från endera sidan. Det är det ENDA skälet till att jag tagit med mig ett kunnigt och neutralt ombud som stöd.

Jag har i tidigare kontakter förklarat att endast en ursäkt från ER sida inte är tillfredsställande i det läge vi nu hamnat i. Om vi talar påtagliga resultat så skulle jag vilja se ett AGERANDE från er sida som harmonierar mer med detta:

Rehabassistans strävar efter att vara det mest  kompetenta assistansföretaget i Västernorrland, en viktig partner till våra kunder och samhället i stort. Det naturliga första valet i Västernorrland.

Genom ständig kompetensutveckling förstå kundens behov och leverera över förväntan, samt tydliggöra vår profil som ett samhällsmedvetet företag.

Hur NI avser göra detta är INTE min sak. Jag utgår (och har hela tiden utgått) från att ett företag i er storlek har ett kvalitetssystem och rutiner för sådana här situationer.

Jag har blivit uppmärksammad på att Du redan ådragit dig en del negativ medial uppmärksamhet. Med tanke på att du nu önskar att IVO’s granskning ”har sin gång” så måste jag uttrycka min förvåning då myndigheters handlingar är offentliga och jag inte är ensam om att vara upprörd över hur ni har hanterat situationen. Låt oss därför undvika att riskera mer pinsam uppmärksamhet genom att boka in ett snart möte.
Bollen ligger hos DIG.
Otacksamma Föräldern, socionom

_________________________________________________________________________________________

Jasså? Du vill att IVO’s granskning ”rullar på.” Vi får väl se vad de säger när du lämnat följande redogörelse:

Yttrande från Rehab Assistans AB Webb

Och jag som anmält saken från början haft följande att tillägga:

Klagomål om personlig assistans vid Rehabassistans AB, Härnösands kommun

Jag vill börja med att göra klart att Rehab Assistans AB verkar sakna grundläggande rutiner för att hantera kundkontakter när de inte kan leverera enligt avtal. Jag har fått söka dem först per telefon och då nåtts av beskedet att vi ej har något avtal. Sedan jag påvisat att avtalet existerar (skriftligen) har kommunikationen från deras sida varit artigt avvisande och till intet förpliktigande. När jag velat boka möten med ett juridiskt biträde närvarande för att undvika att ordväxlingar leder till missförstånd och evt. hotfullheter, så nekar företaget att träffa mig med hänvisning till det nu pågående ärendet hos IVO. Därför önskar jag en så skyndsam handläggning som det bara är möjligt.

Jag har följande att anföra om Rehab Assistans AB’s arbetsmetoder.Vid tecknandet av kontraktet den 11 mars behöll företaget originalet utan att lämna en kopia åt oss. De krävde att vi lämnade dem fullmakt (som de formulerade) för att kunna anställa assistenter och underlätta i kontakterna med FK och Kommunen. Jag var naturligtvis tacksam att bli avlastad det administrativa och byråkratikrånglet, men såg för säkerhets skull till att fullmakten inte var utställd på företaget som helhet utan endast på namngivna personer och tog en kopia för egen del.

Rehab Assistans berör inte fullmaktstecknandet i sitt yttrande vilket jag finner ytterst anmärkningsvärt.
Rehab Assistans antyder att vi sinkat processen genom att föreslå olämpliga kandidater till uppdraget. De som efter referenstagning visade sig olämpliga måste vara samma personal som Timrå Kommun anställt hemma hos oss efter att de arbetat för STIL och stod under åtal för ocker. (se bifogad fil) Efter det föreslog vi inte själva fler kandidater utan medverkade i möten med de som Rehab Assistans rekryterat. De anställde emellertid inga av dessa. Inte ens toppkvalificerade sjuksköterskor som svarat på deras platsannons dög utan fick vänta och hann få arbete på annat håll till vår irritiation.
Vad flertalet oklarheter skulle bestå i skulle det vara intressant att ta del av mer i detalj. Jag har tagit del av en journalanteckning (se bifogad fil) där Rehab Assistans (utan vår fullmakt) kontaktat distriktssköterkan angående delegation och vem som beslutar kring vården i hemmet. Detta är emellertid en rätt komplicerad fråga när vårdnadshavarna sköter en del av vården. Så det hade varit klädsamt att lösa detta med oss först, då vi är uppdragsgivare och skall ha en arbetsledande funktion i hemmet.
Den 22 april träffade vi Rehab Assistans personal i vårt hem. De förklarade att de var osäkra på om de klarade av rekryteringsuppdraget, eftersom flera av de tillfrågade hunnit bli anställda på andra ställen innan vi kommit igång. De ville återigen ha mer tid på sig och ville nu förhandla med kommunen om att dela på det 50/50. Jag ville ha en tydlig tidsgräns för detta uppdrag och vara närvarande vid en sådan förhandling. De sade INTE upp uppdraget vid detta möte. De nämnde INTE svårigheter/oklarheter i delegationen som orsak till att det gick trögt. De angav att de hade bristande erfarenhet av liknande uppdrag. Vi förväntade oss att  mötet med kommunen skedde snart, så att vi inte förlorade fler av den personal vi skolat in. OMEDELBART efter att de gått så ringde jag Världens Kämpe och gjorde klart att vi inte godkände några som helst beslut utan att vi var med. Inget av detta nämner Rehab Assistans i sitt Yttrande, de har i vår kommunikation beklagat att vi missförstått varandra. Hur kan man missförstå att jag talar om för dem att jag begränsar deras fullmakt gentemot Kommunen?? De hade endast mandat att meddela Kommunen tid och plats för ett möte angående ett fortsatt delat samarbete. Om det skulle fattas några beslut så krävde vi att få närvara.

X påminde Världens Kämpe per mail:

<>

25 apr

till mig
Jag vill förtydliga än en gång att ingenting beslutas förrän vi haft ett gemensamt möte med alla parter!

Den 24 april 2013 21:05 skrev Otacksamma <>:

Det blev lite bättre med det nya schemat, och vi hoppas innerligt att det kommer någon i morgon 25/4 kl 14.00. För övrigt hoppas jag att ni har ett bra samtal med Rehabassistans om framtiden! MVH Otacksamma

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Världens Kämpe <@timra.se>
Datum: 22 april 2013 11:27
Ämne: SV: 22-30 april
Till:  <>

Hej

Hoppas ni haft en bra vecka. Jag hade ingen som helst aning om vilken tid ni skulle komma hem idag den 22 april så därför hade vi plaanerat lite annorlunda. Jag hade inte tagit ut någon till kvällen men J kunde dessa tider.

22/4  15,30 -21,30 J    22,00-08,00 M

23/4  14,00 -22,00  M     22,00-08,00 M

24/4  14,00-22,00 M       22,00-08,00 A

25/4  14,00-22,00 ?                 22-00-08,00 J

26/4  14,00-22,00  S          22,00-08,00  M

27/4  14,00-22,00 S           22,00-08,00  J

28/4  14,00-22,00 ?                 22,00-08,00  M

29/4  14,00-22,00 J     22,00-08,00 A

30/4  14,00-22,00 S           22,00-08,00 M

1/5    14,00-22,00 S            22,00-08,00 M

2/5    14,00-22,00 J     22,00-08,00  M

3/5   14,00-22,00 J      22,00-08,00 A

4/5   14,00-22,00 ?                  22,00-08,00 M

5/5   14,00-22,00  ?                 22,00-08,00 A

De dagar som jag inte har någon på kvällpasset skall jag försöka lösa så fort som möjligt. Nu håller vi tummarna för att det här håller och att rehabass får ihop några personal som de kan planera med. Ha det bra. Vi hörs.

Med Vänliga Hälsningar
Världens Kämpe Till Tjänsteman
Områdeschef Socialförvaltningen
861 82 TIMRÅ | TEL 060- | MOBIL  | http://www.timra.se

Till stöd för detta händelseförlopp anger jag följande som är delar ur en mailkonversation mellan Rehab Assistans och mig:

Vi har inte haft någon vidare vecka. Om ni har gårdagen DN och tillgång till Stockholmsbilagan så kan den vara värd en läsning. Sedan sitter jag just nu och läser igenom en avvikelserapport angående medicinhandtering som Lilla Erstagården författat. Kul vad? Vi kan troligtvis ses imorgon kl. 14.

/Otacksam

Den 21 april 2013 12:37 skrev Linda Asplund <linda.asplund@rehabassistans.se>:

Hej!
Hoppas ni har haft en bra vecka!
Tiden går och det är fortfarande en del trådar som hänger löst så jag skulle vilja att vi sågs så snart som möjligt.  Har ni  båda eller någon utav er möjlighet att träffas redan imorgon kl. 14.00? Min mer erfarne kollega Helena kommer till Sundsvalls kontoret på eftermiddagen och  jag tror att det är bra om hon också är med!Ha det gott!
// Linda Asplund

Jaha du, det hängde uppenbarligen en del trådar både här och där i avtal och fullmakter visade det sig. En del skruvar sitter också lösa, eftersom ni försöker ”lösa” era kunder från avtal genom att få dem att försvinna om de inte passar er.

Avtal webb

Fullmakt Rehab webb

FK journal Webb Dumpning webb

Mottagningsbevis 13 maj webb

Om svaret på den här typen av bekymmer med assistansen för Rehab Assistans AB och Team Olivia är ”see You in court”, då undrar jag verkligen vad övriga kunder med er typ av avtal skall tänka den dag det blir besvärligt för er att bemanna nätter, eller ordna med utbildad personal.

Lycka till med marknadsföringen Mikael!

/Otacksamma Föräldern

Annonser

Taggar:, , , , , ,

About Otacksamma Föräldern

Jag bloggar om livet som förälder till ett döende småbarn. Socialstyrelsen har precis kommit ut med nya rekommendationer om vård i livets slutskede. Jag är den håriga tvålen som ingen vill ta i. Min son är död nu och ingen kommer åt honom längre, så med ett utgivningsbevis i högsta hugg kan jag säga som det är.

Någon som har sett till en hårig tvål någonstans?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet

%d bloggare gillar detta: