Archive | november 2013

En indikator på att Skråjuristen Lambertz havererar rättsstaten och får stöd av sina klassupportrar?

En indikator på att Skråjuristen Lambertz havererar rättsstaten och får stöd av sina klassupportrar?

Ajdå Yrsa!

Samtidigt satt svenska folket visst och såg Lambertz kämpa för sitt liv i Aktuellt:

Rättshaverist

Rättshaverist

En grundregel i juridik är att aldrig kvälja en dom.

En grundregel i juridik är att aldrig kvälja en dom.

Inte Sture Bergvalls verklighet i alla fall. 8 år i psykiatrisk tvångsvård, p.g.a. din oförmåga att tolka fakta.

Inte Sture Bergvalls verklighet i alla fall. 8 år i psykiatrisk tvångsvård, p.g.a. din oförmåga att tolka fakta.

Och det är ju ingen som har läst allt material i ärendet ordentligt? Ajdå Lambertz, det har visst både Hannes Råstam och författaren till boken om vårdskandalen; Reporten som började ljuga.

Följande berättas i Mediegranskande magasinet Medierna i P1 idag lördag:
Dan Josefsson är den prisbelönte journalisten som egentligen hade slutat med journalistiken och börjat skriva psykologilitteratur på sin kammare. Men som på vännens Hannes Råstams begravning i januari 2012 insåg att han var långt ifrån klar som journalist. Då startade projektet som i höstas slog ned som en bomb – boken Mannen som slutade ljuga om den sektliknande gruppen inne på Säter som behandlade Thomas Quick och där skapade den påstådda seriemördaren. Martin Wicklin träffade Dan Josefsson.

Så vad sysslar Göran Lambertz och Yrsa Stenius med när de försöker så tvivel över Sture Bergvalls uppsåt med att berätta om de övergrepp han blivit utsatt för av en sensationskåt vårdinrättning och ett okritiskt rättsväsende? Jo, vanlig enkel skråjuridik. De med enkel tvivelaktig bakgrund skall dömas för att deras motiv och ställning i samhället på förhand säger att deras intressen inte är värda att ta i beaktande, medan ett hot emot en man av Lambertz position naturligtvis måste tas på större allvar då han är en samhällets stöttepelare och med sin gärning bidragit med mycket. Pengar, kontakter, inflytande. Då kommer vännerna ur tapeterna till undsättning med eftertänksamma reflektioner på finlandssvenska på kultursidorna i DN.

Att det är samma unkna fördomar som vädras och en vägran att inse att ett övergrepp begåtts det hör tydligen inte hit. De som är otacksamma för samhällets s.k. vård skall dömas hårt och länge.

/Otacksamma Föräldern

Hannes Råstam på mullrande uppviglarbas, indignationen hörs ända in i märgen för den som lyssnar med mer än öronen.

 

Annonser

Varför Facebook och Twitter gör oss dummare – därför läser vi hellre ensamma, än delar med oss av det komplicerade

Varför Facebook och Twitter gör oss dummare – därför läser vi hellre ensamma, än delar med oss av det komplicerade

En fantastiskt enkel och logisk förklaring till varför Twitter är en pissränna och Facebook är ett avträde. Sociala medier gör oss korkade helt enkelt. Det minskar vårt uppmärksamhetsspann och själva uppmärksamheten ökar vår rädsla för att framstå som oinsatta, vilket är korkat. Dubbelkorkat helt enkelt. Ungefär som att dricka vodka i en dykarklocka. Man blir full asfort och tappar omdömet, vilket riskerar livet på medpassagerarna och dig själv. Skönt när någon plockar fram Occam’s Rakkniv och förenklar internet för oss som hela tiden haft på känn att något varit galet.

69 tecken på att Mårten Schultz är en Skråjurist eller Albert Engström går igen

Det här är INTE en recension av Mårten Schultz egenhändigt utprånglade bok 69 tecken på att du är en Rättshaverist. Det är ett Bild

BildBild

BildBild

Bilder på ”Albert Engström”- figurer
Många av Knuttes verk är gjorda efter Albert Engströms tecknade bilder och historier som förebild.

Hoppet är trots allt inte fullkomligt ute så länge det finns sådana här elever på Mårten Schultz institution:

Kristoffer Gråborg tors, 2012-05-10 20:29

När jag har läst igenom vad som framförts ovan kan jag än en gång konstatera att det finns två olika sorters jurister. Den ena sortens jurister kan kallas skråjuristerna och den andra sortens jurister kan kallas moderna jurister. Det hela handlar inte så mycket om ålder på den ifrågavarande juristen, som man kanske kan tro, utan mer om den enskilda juristens attityd och människosyn. Jag har stött på jurister som är över 70 år och som tillhör skaran av moderna juristerna och jag har stött på jurister som 25 år som tillhör skaran av skråjurister.

Den moderna juristen tror på en rak och öppen kommunikation, som ett led i ett skyndsamt och rationellt beslutsfattande. Allt är möjligt och man är öppen för olika typer av ”input”. Från den moderna juristen, som är öppen för en kommunikation får man ofta telefonsamtal, meddelanden per mail. Den moderna juristen har vinnlagt sig en teknik i att skriva fylliga och klargörande inlagor innehållande relevanta rättsfakta. En domstol kan på detta sätt snabbt förflytta sig till nästa steg i processen och har ett bra underlag för förlikningsdiskussioner och samförståndslösningar. Den moderna juristen har för vana att helt enkelt ta kontakt med varandra och reda ut oklarheter och är inte främmande för att ge förklaringar till olika skeenden så att alla förstår. Mottot är att alla har rätt till en rättvis rättegång och att alla behandlas lika och att det är viktigt att det blir både rätt och rättvist (j.f.r. t.ex. 36 § avtalslagen). Alla inblandade går in i sin yrkesroll med föresatsen att ”Vi löser det här”. Lyckan blir stor när allt flyter på och avslutas i enlighet med gällande svensk rätt, samt att alla blev behandlade med respekt och utifrån ett lika människovärde i rättsprocessen. Det blir då en dubbel seger, en för parterna och en för det ”goda rättssamhället”. Respekten för lag, ordning och en fungerande rättstillämpning i rimlig tid kan då effektivt upprätthållas.

Skråjuristen, som funnits sedan det gamla bruksamhällets dagar, löser juridiska frågor mer utifrån sociala normer och konventioner. Inför brukspatron står man tyst och snäll med mössan i hand och gör som man blir tillsagd. Man ska självmant förstå sin plats i den sociala miljön och i samhället och då varken sticka upp eller ut. Regeln är att alla likartade ska var lika, vilket samtidigt blir oförenligt med det legala kravet på att alla ska var ”lika inför lagen”. Titel, social status och tillhörighet i stadens innekretsar får naturligtvis betydelse i en rättsprocess. Lagen kan härvid antingen tolkas restriktivt eller extensivt lite beroende på. Lagen är som man säger ”elastisk” eller ”tänjbar”. Huvudprincipen är att den som anhåller om något alltid får nej, i synnerhet om den som anhåller om något (sina rättigheter) har lägre rang än den som står till svars. Käranden bemöts alltid med stor misstänksamhet. Man frågar sig vem är han eller hon? Vad vill han eller hon? Slutsatsen blir ofta att käranden måste vara galen! Vem annars har tid och kraft med rättsprocesser? Om det är en privatperson, som driver ett ärende mot ett sjukhus så har ju sjukhuset alltid rätt. Är det en sjukpensionär som driver ett ärende mot försäkringskassan så har alltid försäkringskassan rätt. Är det en bostadsrättsinnehavare, som driver ett ärende mot en bostadsrättsförening så har ju bostadsrättsföreningen alltid rätt. o.s.v, o.s.v. Man ska helt enkelt inte genom en rättsprocess försöka rubba en maktposition, eftersom den redan är given. Skråjuristen som likt andra (moderna) jurister besitter en maktposition vill gärna visa upp den och utöva sin makt och gör det gärna genom att hunsa den underlägsna individen, för att markera sin sociala status. Det är snarast kul om det blir ”uppförsbacke” för vanliga människor som anhåller om något (väcker stämning) och att det verkligen blir svettigt att få rätt, genom överdrivet stora krav på bevisning, där olika rekvisit i lagstiftning bedöms ytterst snävt. ”Särskilda skäl” blir i praktiken ”synnerliga skäl” och ”synnerliga skäl” existerar överhuvudtaget inte. Exempel på detta är när domstolar helt vägrar att handlägga mål i 5-10-års tid i syfte att ”kväsa ihjäl” ärendena då den enskilda individen kämpar för sina civila rättigheter. I ett fall väntade domstolarna med att handlägga ett ärende under 27-års tid i ett ärende, som myndigheterna uppenbart lyckades att kväsa ihjäl. Käranden, rättshaveristen, den socialt missanpassade ska man helt enkelt göra livet så svårt för att denne helt enkelt dukar under. Ett annat rent handläggningsmässigt drag hos skråjuristen är att man aldrig får några meddelanden från denne. Allt är ju redan förutbestämt och då behöver man varken diskutera eller kommunicera något. Den som ringer upp får mer eller mindre luren i örat.

I Sverige kommer nu en ny era med betydligt mer klargörande hållningar på grund efter högsta domstolens ställningstaganden och nya rättspraxis angående, som närmast blivit ett skydd för kravet på en rättvis rättegång verkligen upprätthåls i Sverige. Det är hög tid att svenska myndigheter gör upp med sitt förflutna och börjar följa gällande svenska lagar. Jag vill inte höra en gång till att den enskilda individen i något fall ska behöva förstå att svenska myndigheter inte följer lagen. SKÄMS! Jag förstår att människor med rätta är mycket upprörda över detta.

De moderna svenska juristerna är enade och vet ni vad det bästa är. Vi kommer aldrig att vika ner tills vi får rätten till en rättvis rättegång!

    besvara
    Anmäld som opassande

Tilläggas kan att alla inlägg på bloggen hade anmälts som opassande, men det var bara det här som var tillräckligt opassande för att falla en Otacksam Förälder i smaken. JK-Göran Lambertz använder f.ö. ett i juristkretsar fint och illustrativt ord för vad denna ”klan” egentligen handlar om. Rättshaverist är enligt honom ett deklasserande begrepp. Förutom att själva begreppet i sig är ålderdomligt och byråkratiskt. Så är Lambertz’ beskrivning så till den milda grad tillkrånglad att det blir svårt för någon som inte är lagd åt det kalenderbitarhåll som Lambertz själv att begripa. Men, den innehåller för den uppmärksamme stavelsen klass. Jag tror att vi fick se ett prov på Schultz och juristernas interna jargong här. När klienterna sätter dem på för stora prov och arbetsdagen känns för lång, så vänder de sig till varandra och filosoferar. Det är bara litet olustigt att det är uttolkarna, domarna och biträdena, som inte är folkvalda utan i kraft av sitt självständiga ämbete har idéer om att de blott och bart i den positionen har undsluppit den sista skärvan ödmjukhet och skröplighet som finns hos oss övriga. En av de ivrigaste tillskyndarna av nämndemannaväsendets avskaffande är föga förvånande Mårten Schultz.

Jag föreslår helt sonika. Nästa gång du möts av en jurist som skriver något fullkomligt obegripligt och förklarar att ditt problem är en för liten sak att uppta rättens tid med. Skriv ut en kopia på leverpastej och skicka för kännedom till Mårten Schultz. Han har en mapp där han samlar på dem. Den är märkt: Rättshaverister. Om det är den typ av rättvisa som skråjurister som Mårten med anhang förespråkar som skall råda i vår rättsstat finns bara ett svar:

Bild

En dag torkar plasten i vakuumförpackningen och spricker. Då slipper stanken från den ruttnande pastejen ut i ditt arkivskåp, Mårten. Jag hoppas för din egen skull att du tappat luktsinnet och smaksinnet av alla floskler som du tvingats häva ur dig för att stå ut med dig själv innan dess.

/Eder Evigt Otacksamme

”Anger. Fear. A…

Just nu dominerar rädslan. Varken EU-samarbetet eller det hett åtrådda frihandelsavtalet (TTIP) har krävt att vi avskaffar offentlighetsprincipen. Tvärtom. Det är något som ses som en förebild världen över. Vad gör våra demokratiskt valda när det blåser snålt och det drar ihop sig till val till Europaparlamentet? Ger en stor maktdemonstration och försvarar sin position emot insynen från journalister och dem de är satta att representera.

Otacksamma Föräldern

Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan’s apprentice. Yoda (Frank Oz) The Empire Strikes Back 1977

O.K. Star Wars nördar. Ni hittade hit, varför talar Yoda till er från en webbsida med en äcklig hårig tvål? Jo, för att Europa är inne på en mycket mörk väg och det verkar inte som om någon riktigt vill lyssna. Vi talar den fria världens demokrati här. Det är faktiskt möjligt att avskaffa demokratin genom val. Det är bara att rösta in representanter som inte respekterar mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och rätten att organisera sig. Jag skulle vilja hävda att vi genom en alltför långt gången representativ demokratiprocess utsatt själva representantskapet för mer exponering för mörka…

View original post 355 fler ord

Först ökar våldet… sedan tystnar pressen… plötsligt har vi ingen svensk demokrati längre

Det intoleranta extrempolitiska våldet har firat triumfer runt om i Europa sedan vettvillingen Breivik avrättade ungdomar på sommarläger i Norge. Det är samma totalitära sekteristiska sanningsanspråk på höger och vänstersidan, med våldsförhärligande som gemensam nämnare. I mellanöstern och östafrika underblåses dessa krafter av tillgången på antingen drogråvaror, olja eller åtråvärda metaller. Handeln med dessa betyder ett ständigt inflöde med illegala vapen. Vapen som effektivt tystar opposition och press.

Det handlar om skurkkapitalism i sin mest hänsynslösa och rena form. Det spelar ingen roll hur mycket befolkningarna i dessa länder går till valurnorna, kulorna och börshandeln sätter effektivt stopp för alla försök till lokal demokrati. Brutaliseringen av det lokala samtalet gör att alla försök att medla leder till interventioner som behöver utöva motsvarande grad av våld bara för att skydda de egna representanterna.

Det är emot den bakgrunden som jag hävdar att vår egen riksdag har gjort ett fatalt misstag när de överlämnat beslutanderätten om hemligstämpling av offentliga handlingar till en centralbyråkrati med svagt folkligt mandat. Den förste att utnyttja majoritetens missnöje med byråkratin kan med hänvisning till hemliga handlingar och bristen på transparens skapa myter och så split skapa hatstämningar. De populister som rider högst på denna våg är just nu Marine LePen och Geert Wilders. I Sverige har Jimmie Åkessons Sverigedemokrater sagt att de är intresserade av ett samarbete i Europaparlamentet. Om dessa fascistiska krafter tillåts få fäste i folkdjupen vet vi alltför väl vart det slutar. Vi har så att säga vandrat nedför den vägen förut.

Ta tillbaka kritiken av ett korrupt och byråkratiskt Europeiskt samarbete till sammanslutningar utan kopplingar till våldsglorifierande fascism! Återge pressen det mandat den skall ha i varje fri demokrati. Att granska makthavares myndighetsutövning för medborgarnas räkning utan andra inskränkningar än de som utgör ramarna för vår yttrandefrihet.

Hur är det möjligt att vi tillåtit denna de små stegens tyranni att gå såhär långt utan att säga ifrån?

Timrå Kommuns Systematiska Kvalitetsarbete eller Hur vi fick Åtalade personliga assistenter av kommunen eller hur vi blev kunder i hemtjänsten

Timrå Kommuns Systematiska Kvalitetsarbete eller Hur vi fick Åtalade personliga assistenter av kommunen

Mittnytt har på ett förtjänstfullt sätt berättat om hur både Kommun och Assistansbolag anställer assistenter inte bara utan att ta erforderliga referenser. De t.o.m. bjussar på nya genom att skicka dem till intet ont anande vårdtagare.

Nippertipporna

Detta var bemanningen som Timrå kommun ordnat efter 3 månader. Vi varslade dem per brev med läkarintyg via två kuratorer  i december. Sedan ringde de och bokade tid med oss innan jullovet och vi berättade litet om vår sons behov av dygnet runt vård. Till sist träffade vi handläggaren i januari och lät henne då veta att det visserligen var väldigt viktigt vem som kom och tog hand om vår son, men att det var angeläget att påbörja rekryteringen omedelbart. Därför blev det väldigt märkligt att vi skulle behöva påtala att behovet var akut efter att vår sons tillstånd drastiskt försämrats och han konstaterats totalt obotlig. Särskilt som vi just hade återkommit hem efter ett besök på Lilla Ersta Barn- och Ungdomshospice för avlastning i februari.

Första ansökan LSS webb

Begäran enl LSS s2 wbbBegäran enl LSS s1 webb

I mars hade Försäkringskassan tittat på vårt ärende och beviljat oss 17,5 timmar per dygn jämfört med Timrå Kommuns uppskattning 56 timmar per vecka (!) fördelat på 4 nätter och ett dagpass på helgen:

Utredning LSS 1 s1 webb

Utredning LSS 1 s2 webb Utredning LSS 1 s3 webb Utredning LSS 1 s4 webb

Utredning LSS 2 s2 webb Utredning LSS 2 s3 webb Utredning LSS 2 s4 Webb Utredning LSS 2 s1 Webb

Det här är presenteras för oss som två separata utredningar. En s.k. personkretsbedömning och en om sonens behov av insatser. Det kräver ingen Einstein för att se att det enda som skiljer dessa klipp- och klistradokument åt är hänvisningarna till den paragraftext de lutar sig på. Besluten och beslutsmotiveringarna är identiska. Hur kan de vara det när det handlar om helt olika saker som avhandlas i respektive utredning? De saknar för övrigt någon som helst vederhäftig analys av sonens behov av en fungerande nära kontakt med sin familj trots att han har en utvecklingsstörning och befinner sig i livets slutskede (ordet palliativ lyser helt med sin frånvaro). Men jag skall naturligtvis vara tacksam för att det inte tog längre tid än det gjorde, och vara ännu gladare för att vi inte fick avslag på alltihop. Hur utredaren kommit fram till att just insatsen avlösarservice och inte personlig assistans är lämplig och det aktuella antalet timmar är en fullkomlig gåta. Jag har läst och läst och finner varken konsekvensanlalys, eller övervägande av alternativ. Jag gissar på ett snabbt snack med en arbetsledare i korridoren och ett försök att sätta ihop fakta och lagtext så att det passar direktiven. Det blev ett väldigt hopp i både resonemang och nivån på insats när Försäkringskassan gjorde sin bedömning vilket talar för det. Jag undrar vad IVO kommer att säga om detta.

Ingen skall bli dömd utan att bli hörd därför berättar jag INTE om att det finns ett förhörsprotokoll om assistenterna som någon olydig person lagt ut på Flashback Forum.

Jag tänker INTE heller berätta att assistenternas dåvarande chef på Timrå Kommun hette Lisbeth Ivarsson och efter att vi hört av oss med ett mail innehållande protokollet från Flashback Forum och jag hotat vända mig till media, så kallade hon till ett krismöte med sin chef Jonas Öhlund.

Fwd: Enligt överrenskommelse

Otacksamma Föräldern <otacksamt@gmail.com>

lisbeth.ivarsson@kramfors.se

Hej Lisbeth!
MYCKET intressant läsning. Vi kan inte påstå att vi är överförtjusta i den personal som är hemma hos oss just nu, men vi prioriterar Sonens säkerhet och därför så kommer vi att ”spela dumma” tills assistansbolaget hittat ersättare. Den som möjligen gjort något för att visa förståelse för att något varit galet är Johanna, så henne kanske vi behåller. I övrigt så undrar jag verkligen vilken koll ni har på kommunen då tråden på flashback som daterar sig från 26 februari visar att detta har inte varit direkt okänt i assistanskretsar. Det var alltså dessa TRE tillsammans som var hemma hos dem MS-sjuka kvinnan och sedan blev anklagade för ocker. Har de tänkt sig en repris hemma hos oss eftersom vi är i princip lika isolerade? Något är i alla fall skumt.
Snälla kan vi få titta på Timrås vikarielista och undersöka om det finns fler som kan tänka sig jobba hemma hos oss?
———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Linda Asplund <linda.asplund@rehabassistans.se>
Datum: 12 mars 2013 09:50
Ämne: Enligt överrenskommelse
Till: Otacksamma Föräldern <otacksamt@gmail.com>

Hej Otacksamma Föräldrar
Här är dokumentet som jag pratade med er om. Jag är väl medveten om att Flashback i sig inte är en tillförlitlig källa! Men vad det gäller åtminstone JF så har vi på företaget personliga uppgifter från henne att hon är delaktig i den här utredningen.

Med Vänlig Hälsning

Linda Asplund

Arbetsledare

Rehabassistans AB

tele: 073-0730544

linda.asplund@rehabassistans.se

http://www.rehabassistans.se

En del av Team Olivia

Jonas var i detta möte väldigt noggrann med att näpsa Otacksamma Föräldern för att han hade haft fräckheten att en fredageftermiddag besöka Lisbeth i sin privata bostad med ett telefonnummer på en lapp. Detta gjorde jag med anledning av att Lisbeth inte svarat på ett flertal telefonmeddelanden och helgens introduktionspass av en assistent inte var löst. Till saken hör att undertecknad själv arbetar som tjänsteman i en annan kommun och har full förståelse för att andra ogärna vill bli besvärade med arbete på fritiden, men när det gäller ett svårt sjuk son och min utmattade makas nattro så kommer de alltid i första rummet. Jonas kunde vara lugn för att detta inte skulle bli någon regelbunden vana om de bara försåg oss med den personal de beslutat om.

I mötet fick familjen också instruktionen att vända oss till en LSS-handläggare med en ansökan om städhjälp med anledning av att det varit så stora svårigheter att ordna assistansen. Det skulle inte bli svårt att ordna enligt Jonas. Lisbeth skulle t.o.m. göra ett hembesök hos oss för att ordna med allt pappersarbete så att vi skulle slippa allt omak som denna ”snedrekrytering” orsakat.

Jag försäkrade Jonas att han kunde vara lugn för att allt skulle ordna sig, jag är nämligen en socionom som vet mina rättigheter och därmed en socialchefs värsta mardröm. Detta sagt med en viss ilska eftersom det var så uppenbart klantigt att inte ta bättre referenser på assistenterna.

Alltnog, vi var överens om att inte informera assistenterna om att deras närvaro inte var önskvärd med en gång, utan se till att några av de personer som vi intervjuat för Rehab Assistans skulle ha möjlighet att hinna tillfrågas om att hoppa in. Det blev nu inte alls så. Efter helgen ringde chefen för hemtjäntstens Palliativa Team och meddelade att hon skulle ta över rekryteringen. Lika så bra tänkte vi, men det kändes litet läskigt att assistenterna som jobbade natt ev. kände till att vi ”skvallrat” på dem och kunde hämnas på oss genom vår son. Så vi konfronterade den senast rekryterade av dem med vad vi gjort och gav henne ett val att berätta hur det låg till med bibehållet förtroende eller sluta självmant. Hon berättade att hon tagit för givet att Kommunen och vi hade varit informerade om att de varit åtalade, hon hade inte velat tala om det innan vi lärt känna varandra bättre eftersom vi var i en så utsatt situation. Hon arbetade eeu. kvar hos kvinnan som det blivit en rättssak hos. Efter att STIL sagt upp dem så hade kvinnan bytt bolag till Frösunda och hon hade fått följa med som arbetsledare. Hon hade även arbetat för Rehab Assistans, men då hon berättat om rättssaken hade det inte blivit fler uppdrag och det var så hela saken rullats upp hos oss. Vi blev såpass övertygade av hennes berättelse att vi beslöt att ge henne en andra chans, men då SMS:ade hon under en helg att hon av personliga skäl inte kunde fortsätta. Vi hade inga möjligheter att hitta någon ersättare och hennes kompisar ”försvann” med henne.

Men vi slapp inte Lisbeth. Hon kom i alla fall på hembesök och överlämnade ett tomt (!) avtal utan ens Kommunens Logga (?) och ville att jag skulle fylla i detta in blanco.

Brevpapper (1) Brevpapper (2) Brevpapper (3) Brevpapper (4)

Det ville inte jag. När det gått upp för mig att vi fått kommunens Palliativa Äldreteam från hemtjänsten istället för personliga assistenter så blev vi ännu argare.

Otacksamma Föräldern <otacksamt@gmail.com>
till Lisbeth

Full fart framåt!

Exakt VAD innebär ”prova”? Sonen är multisjuk och kan närsomhelst kila vidare. Jag har inte någon vidare lust att NN gör sin första erfarenhet av arbete hemma hos barn under dessa förhållanden. Alldeles oavsett om hon är intresserad. Vi var ganska tydliga gentemot Marie när det gällde våra önskemål på vem som skulle vara hemma hos oss. Någon som ”har gjort” detta med barn, gärna litet äldre med tonåringar eller utflugna barn (=mindre smittrisk) och har ett lungt och tryggt sätt. Jag är rädd att NN har en bit kvar på livets stig innan hon kan möta upp våra behov.

Men vad bra att natten är planerad! Vad händer om någon av dem blir sjuk, behöver ta ledigt eller tröttnar och vill göra något annat? DU skall inte bara fortsätta att planera för personal dagtid som åligger kommunens ansvar så länge Rehabassistans inte anställt tillräckligt med personal för att ta över helt, du skall se till att de 17,5 timmar som VI blivit BEVILJADE sedan snart en månad omsätts i en verklighet. Mig veterligt har du inte ens satt in en annons eller frågat oss om hur vi ser på de personer som varit här. Om du har så svårt att lyckas med rekryteringen som vi märkt hittills så kan vi hjälpa dig med att per telefon tala med de personer som ingår i vikarielistan och som, åtminstone enligt NN, skulle vara villiga att pröva på att jobba hemma hos oss. Om de verkar vara ”rätt personer” kan vi tänka oss att de kommer hem till oss för att sätta in dem i arbetsuppgifterna, sedan kan de få provjobba en helg och sedan själva berätta om det är något för dem för DIG inte för oss. Det kan nämligen vara litet svårt att säga ifrån direkt till en familj med ett döende barn, särskilt om man inte går dubbelt med någon annan. Med det kanske bara inte har slagit dig eftersom du haft fullt upp att få folk på plats?

Jag hörde ryktesvägen att du inte tänkte lägga ned mer arbete på detta då ”vi ändå tänkt anlita ett assistansbolag”. Jag vill tillägga att detta är en inställning som jag finner stötande, särskilt som jag ett flertal gånger påtalat att vi som familj är slitna och är i akut behov av avlastning och det säkert kommer att ta tid för assistansbolaget att hitta folk. Ingeborg Melin som jag blivit bekant med i egenskap av biträdande förvaltningschef för Socialförvaltningen kan vara intresserad av hur deras personal värderar sina insatser i förhållande till kunden (i det här fallet Sonens) säkerhet.

/Otacksamma Föräldern med familj

Den 11 mars 2013 15:43 skrev Lisbeth Ivarsson <Lisbeth.Ivarsson@timra.se

Ska jag fortsätta att planera för personal dagtid? Har pratat med NN som ni träffade i fredags och hon är intresserad

att prova.

Med Vänliga Hälsningar
Lisbeth Ivarsson
Områdeschef Personliga assistenter
861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 32 05 | MOBIL 070-646 01 10 | http://www.timra.se

Jag fick faktiskt krångla med avtalet till långt efter att min son gått bort eftersom Lisbeth inte klarade av att sätta sig in i vår situation.

Hur är det rimligt med uppsägningstid över huvud taget när barnet är palliativt och kan gå bort när som helst? Hur är det rimligt med en anmälningstid på en månad om utökade insatser om barnet kanske bara lever ett par månader till och hälsotillståndet plötsligt kan försämras? Slutligen, mot bakgrund av att Kommunen anställt ockeråtalad personal så hade jag hoppats att hon själv fattade att två månader med någon som medgett olämpligt beteende skulle vara för mycket för vem som helst.

Men hon envisades:

Avtal Timrå (1) webb Avtal Timrå (5) webb Avtal Timrå (4) webb Avtal Timrå (2) webb

Nåja, avtalet var ju i alla fall bara en formsak eftersom vi ändå knappt kunde påverka när vi fick personal och inte förrän de sista månaderna i pojkens liv.

När jag i samband med att vi sluppit Kommunen helt ville rekapitulera och utvärdera tillsammans med Lisbeth, så ville hon inte alls kännas vid att något fallerat. Hennes ord till mig: Ingen kommentar! Detta skulle alltså sammanfatta vår kamp för att få den icke befintliga personliga assistansen att fungera med hemtjänst samtidigt som ett stort Assistansbolag, Rehab Assistans AB, drog sig ur och lämnade oss i sticket med Kommunen. Ingen Kommentar!

Då rann sinnet på mig. Jag undslapp mig: Förbannade Pisskärring!! Och lade på luren innan jag sade något värre. När jag ångat av efter en promenad i sommarvärmen så mailade jag Lisbeth och bad om ursäkt för hur jag uttryckt mig, men inte för andemeningen. Sedan dess har jag inte hört något från Lisbeth eller Jonas.

Ursäkt

Otacksamma Föräldern <otacksamt@gmail.com>

30 maj

till Lisbeth, Ingeborg,
Hej Lisbeth!

Jag känner att jag är skyldig dig en ursäkt. Det är inte normalt min vokabulär att kalla hårt arbetande tjänstemän för pisskärringar. Jag gjorde ett övertramp och kan bara hoppas att du inte tog allför illa vid dig.

Det skaver en aning att jag inte kan få ett ynka medgivande att jag och min familj varit igenom en prövning i situationen med assistansen som anordnats genom Timrå kommun och fått lägga ned en massa arbete själva på att få detta att fungera utan någon rådgivning eller fungerande administrativt stöd från er.

Ingen kommentar känns i detta läge ganska futtigt med tanke på det möte vi hade i början och att det efter detta inte gått att täcka våra timmar varken genom rekrytering eller med redan anställd personal.
Jag har förståelse för att ni fått er planering sönderryckt av motstridiga besked från assistansbolaget, men det har ju i stort sett varit personal som redan varit känd hos er som de avsett anställa hos oss.

Det kan vara en bristande vana av att hantera liknande situationer. Min/vår situation kan mycket väl vara snudd på unik. Men så medge då det, jag är inget monster allt jag ville ha var en droppe medmänsklighet mitt i allt elände.

/En hårt prövad far till en döende son

I samband med att det var som värst, när Rehab Assistans AB dragit sig ur och vi var inne på andra inskolningsgänget av Palliativa teamet (De ”Pallade” inte med ett döende barn utan hoppade av en efter en), så ringde jag i desperation till Kommunen för att göra verklighet av Jonas löfte om städhjälp.

Då var det helt plötsligt inte en fråga för LSS, utan skulle utredas av en handläggare på socialtjänsten. Det var en ny ansökan om bistånd hette det. De hade inte hört talas om något möte med Jonas utan skulle dels bedöma familjens behov och vår förmåga. Maken till integritetskränkande behandling. Hemmet förföll p.g.a. vi inte fick hjälp med personlig assistans åt sonen och vi försökte överleva med punktinsatser och besök av släktingar. Det finns en  kardinalregel vid handläggning: Utred aldrig mer än vad som behövs för att kunna fatta beslut. Om behovet har uppkommit p.g.a. utebliven personlig assistans så skall väl inte vår föräldraförmåga nagelfaras? Det är så fult av dem!! De arbetar på samma myndighet, men de vill inte prata med varandra eller underlätta för oss som i praktiken får göra deras arbete åt dem.

Felaktigheter i Utredningen

Otacksamma Föräldern <otacksamt@gmail.com>
till maria.lundin, inga-lill.nilsson
Hej Maria!

Det förekommer en del felaktigheter i utredningen.

Vid vår telefonkontakt så var jag tydlig med att det troligen rörde sig om en engångsinsats beroende på ER förmåga att lösa VÅRT behov av assistans på regelbundna timmar och när vi behöver det.

Vi hade blivit utlovade denna insats av Jonas vid ett tidigare besök på kontoret, en kontakt med biståndshandläggare skulle vara en formsak. (Detta framgår ej av er utredning)

Har du undersökt riktigheten i denna uppgift, stämmer den så har ju övrig utredning varit rätt onödig eller hur?

Jag vill hävda att behovet av städning har uppkommit p.g.a. vi inte kunnat få hjälp på de tider som vi har behövt. Att vi har haft assistans de tider som Hemtjänstchefen uppger bestrider jag inte, men att vi har haft användning för dem är en annan fråga. Vi har bl.a. behövt ha övervakning av Sonen dygnet runt på helgerna för att kunna sköta hushållet och ta hand om Brodern på ett bra sätt. Det har vi med undantag för vistelsen på Ersta aldrig fått!! Därför har skötseln av hushållet under helgerna blivit lidande och under veckorna har vår tid oftast ätits upp av möten med olika vårdgivare/samarbetspartners eller så har jag behövt ödsla tid på att försöka göra ERT jobb och ringa en massa samtal för att ragga assistansbolag som kan tillgodose Sonens behov.

Sett ur det perspektivet torde det knappast vara orimligt att som en engångsinsats bevilja litet städhjälp åt en sliten småbarnsfamilj med ett döende svårt sjukt barn. Men det kanske framstår som väl använda personalresurser för kommunen att hellre utreda/motivera och göra hembesök för att förklara varför man inte skall hjälpa till. I så fall betackar vi oss bestämt för några hembesök. Vi tar hellre vårt s.k. föräldraansvar med någon stolthet i behåll. Tugga då bara utredningen och betrakta detta som en icke-händelse.

En sak fascinerar mig dock, om jag gör mig omaket att ringa er och be om hjälp. Skulle jag då inte ha ansträngt mig och våra egna resurser till det yttersta innan jag övervägde att utsätta min smittkänsliga son för risken med ytterligare en personal från kommunen i vårt hem?

Något att fundera på mitt i allt tabellkrängande runt föräldraansvaret.

/Otacksamma Föräldern

P.S.

Gällande hur mycket vi arbetat ”åt kommunen”

Jag skrev till Hemtjänstens Chef
Här är en grov kalkyl:

Vi har ett retroaktivt beslut från FK på 20 timmar/dygn som gäller från o m mars månad.

Det första tillfället vi skulle haft insatser i hemmet var den 15 mars.
Då det var en helg rörde det sig enligt vår schemaläggning om 24 timmar 15-16.

Den 17-18 hade vi 18 timmar/dag som vi skötte.

Den 19:e åkte vi till Lilla Ersta och har enligt beslut rätt till avlastning av personal under vistelsen, det blev inget vidare bevänt med detta, då vi vakade på nattetid med Sonen den19:e-27 så vi kan väl vara hyggliga och inte räkna dagtid och endast räkna nattvak á 11 h/dygn.

När vi kom hem var vi endast beviljade 17,5 timmar/dygn av kommunen i avvaktan på FK’s beslut varav endast nattetid verkställdes. 17,5-11=6,5 timmar/dygn fram till att du trädde in.

Vi hade ett antal kontakter med Lisbeth, Rehab Assistans, Kommunens sjuksköterska, socialjouren m.fl. i samband med att nattpersonal sjukskrev sig/hoppade av/visade sig olämpliga för sitt arbete. Detta borde finnas noterat men jag vill minnas att det har hänt vid minst 4 tillfällen. 4 nätter á 11h=44timmar.

Efter att du trätt in har detta förbättrats avsevärt, men vi har inte kunnat få vårt beslut på 20 timmar/dygn fyllt. Vi har f.n. endast. 18 timmar och vårt önskemål för att ha en fungerande familjesituation på helgerna är att då skall vi ha assistans DYGNET RUNT för att vi skall kunna sköta huset och ägna oss helt åt storebror.

Den omfördelning av timmarna som uteblivit har betytt en betydande insats i form av medicinhantering och omvårdnad från vår sida framförallt på förmiddagarna. Vår grovberäkning är att vi arbetat 14 timmar i veckan för att täcka upp för underbemanning och 16 timmar/vecka helgtid pga. brister i schemaläggningen. Du får själv välja vilken schemaläggning/

anställningsform du tycker passar för att tillgodose detta behov.

Under tiden vi var på Lilla Ersta andra gången anställde de från bemanningsbolag en sjuksköterska som arbetade dagtid med Sonen den första Helgen och en sjuksköterska som arbetade kl 20-08 under hela vistelsen. Men någon personal på dagtid under veckan eller den andra helgen fick vi inte. Jag har ingen aning hur mycket pengar du skickade med, men beslutet från FK är väldigt tydligt. Vi har rätt till samma assistans som hemma vid vistelse på sjukhus och dit räknas Lilla Ersta. Vi kommer visserligen inte att åka dit mer av olika skäl men vi behöver komma överens om vad som skall gälla om vi reser någonstans eller om Sonen av någon anledning åker till Uppsala t.ex.

När jag ringde den 7:e hade vi precis blivit utan personal en hel dag och var litet trötta, därav mitt lätt irriterade tonfall. Är vi inställda på att det inte kommer personal är det lättare att ta med jämnmod. D.S.

Maria Lundin <Maria.Lundin@timra.se>

21 maj

Hej Otacksamma Föräldrar

Jag undrar om ni vill återta ansökan ?

Detta med anledning av att ni skrev att ; jag skulle tugga utredningen och betrakta den som en icke händelse.

Jag vill ha en återkoppling senast 2013-05-24.

I övrigt så har jag tagit del av era synpunkter men de föranleder ingen ändring av tidigare bedömning.

Om ansökan inte återtas kommer jag fastställa förslag till beslut till slutligt beslut.

Utredning med beslut kommer att skickas till er hemadress med mottagningsbevis samt anvisningar för hur man överklagar.

Timrå 2013-05-21

Med Vänliga Hälsningar
Maria Lundin

Biståndshandläggare

861 82 TIMRÅ | TEL 060-16 31 32 |

Följaktligen var jag mycket motvillig att medverka i utredningen, med ett förutsägbart avslag som resultat. Hellre producera papper och ringa samtal, än tala om för hemtjänstpersonalen att de skall hjälpa de slutkörda föräldrarna med städningen, istället för att gulla med det sjuka barnet hela dagarna. Vi vågade ju knappt säga något till hemtjänstpersonalen av rädsla för att de som hittills stannat skulle lämna oss helt plötsligt.

Hur ser då Kommunens egna åtaganden för kvalitet och uppföljning ut?

Jag vill lyfta fram följande belysande citat ur Timrå Kommuns Kvalitetsledningssystem:
”Timrå kommuns styr- och kvalitetssystem tar sin utgångspunkt i:…
• Ambitionen att styrning och planering ska vara en lärande process.”
”Styr- och kvalitetssystemet ska kännetecknas av att:…
• Verksamheten snabbt ska kunna justeras i takt med förändrade behov och förändringar i omvärlden.”

”Styr- och kvalitetssystemet har följande beståndsdelar:…
• Intern kontroll
• Medborgar- och brukarperspektiv

• Folkhälsa
• Personalpolitik””Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän är ett centralt moment i en demokratisk, rättssäker och effektiv organisation.”

”Den interna kontrollen är ett viktigt verktyg för att stärka rättssäkerhet och effektivitet. Medborgar- och brukarperspektivet genomsyrar hela den kommunala verksamheten. I ett enskilt företag motsvaras dessa perspektiv av relationen till ägarna respektive till kunderna.”

”God miljö och folkhälsa är bland de prioriterade övergripande målen i kommunen.”

”Medborgarperspektivet
Timråborna är delaktiga och har inflytande i den demokratiska beslutsprocessen.”

”Processperspektivet
Kommunens organisation är effektiv och har fokus på helhetssyn och service.”

”Medarbetarperspektivet
Kompetensen i organisationen utvecklas i enlighet med medborgarnas behov”

”Utgångspunkter och förutsättningar
Målstyrning, decentralisering och rollfördelning är centrala och samverkande inslag i Timrå kommuns styr- och kvalitetssystem…
Lösningen av detaljuppgifterna ska sist och slutligen bidra till måluppfyllelse på samtliga överordnade nivåer…
Förvaltningen ansvarar för hur och av vem uppgiften utförs…
I all verksamhet spelar olika former av utvärdering och uppföljning en oundgänglig roll…
I uppföljningen ingår även den interna kontrollen…
I den bästa av världar används resultaten av skilda former av uppföljning som en viktig återkoppling i verksamheter och verksamhetssystem…
Men vunna erfarenheter kan även vara indikationer på att själva styr- och kvalitets- systemet kan behöva förändras.”

”Styr- och kvalitetssystemets beståndsdelar
Politiker- och tjänstemannarollen
Grunden i modellen är medborgarna…
Processen, som leder till att den ena eller andra majoriteten skapas, är en både direkt men även förmedlad kommunikation mellan medborgare och politiker. Förmedlarna är föreningar, media, partiväsende osv., som tillsammans med medborgarna formar, eller i vart fall uttrycker, ”den allmänna opinionen”…
Vi måste ta in i bilden även den verklighet som ska påverkas av den kommunala besluts- och utförandeprocessen…
En viktig roll spelar hur medborgarna upplever resultatet av kommunens verksamhet. När politikerna beslutat (vad/när) och förvaltningen genomfört (hur/vem) återstår frågan vad som händer ute i verkligheten och vad medborgarna upplever sker. Det
konkreta resultatet av kommunens verksamhet och den subjektiva upplevelsen av detta är grunden för medborgarens politiska ställningstagande.”

”Modell för styrdokument
Styrdokument fastställda av nämnd
Kommunfullmäktiges fastställda mål och riktlinjer är av i huvudsak övergripande karaktär…
Därför upprättar varje nämnd årligen en verksamhetsplan, som anger vad som ska åstadkommas…
Verksamhetsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområden och ska huvudsakligen ange klara, mätbara mål med tillhörande styrtal. Det viktiga är att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska uppfylla målen och hur uppföljningen ska ske…

Det är effekterna av resursinsatser och aktiviteter som är avgörande och som verksamhetsplanerna måste fokusera. Verksamhetsplanen fungerar som ett uppdrag eller en beställning till verksamhetsorganisationen, d.v.s. förvaltningen. En nämnd kan också besluta att överföra beslutanderätten i vissa ärenden tillarbetsutskott, ordförande, annan ledamot eller tjänsteman,
s.k. delegation. Dessa ärenden ska fastställas i en delegationsordning, där det framgår vem som är delegat i ett särskilt ärende eller för en särskild ärendetyp. Delegationsbeslut ska alltid anmälas till nämnden vid de tidpunkter nämnden bestämmer.”

”Samband
Inledningsvis konstaterades att styrsystemet ska ge ett helhetsperspektiv med hierarkiska och logiska samband…
Förutom vad som ovan redovisats är en metod för uppföljning att genomföra medborgar- eller brukarundersökningar såsom enkäter e.d. Ett annat verktyg är kommunens system för synpunkts- och klagomålshantering.”

”Intern kontroll
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. Gällande reglemente för intern kontroll i Timrå kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-06-04, KF
2007:56. Styrelser och nämnder ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll så att de med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Begreppet ”rimlig grad av säkerhet” innebär att kontrollrutiner utformas så att en avvägning görs mellan kostnaden för kontrollen och nyttan av densamma
Nämnd kan utse särskild person som samordnare av frågor kring intern kontroll. Till denne kan samtliga anställda direkt rapportera brister i den interna kontrollen…
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll samt informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd…
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.

”Medborgar- och brukarperspektiv
Medborgarna i Timrå kommun har legitima krav på information, kvalitet, delaktighet och medbestämmande…
All verksamhet styrs i grunden utifrån medborgar- och brukarperspektivet…
Brukarperspektivet tar sin utgångspunkt i mötet mellan verksamheten och den berörda medborgaren. Det kan vara den som söker byggnadstillstånd, företaget som vill köpa industrimark, eleven i skolan, kunden i hemtjänsten o.s.v. Dialogen med brukarna
hanteras av respektive nämnd/styrelse, som också svarar för uppföljning och utvärdering.

”Säkerhet och skydd
Kommunen har skyldighet att skydda sin egendom och personal mot skador. Skyldigheten innefattar även ett allmänt ansvar för kommunens invånare i den meningen att människor inte utsätts för onödigt lidande samt att allmännyttiga verksamheter inte skadas. Kommunen har ett omfattande ansvar för att skydda allmänheten mot skador och olägenheter. Avbrott och störningar i kommunens verksamhet ska i möjligaste mån undvikas. Kommunens ansvar innebär att medverka till att också andra verksamhetsutövare tar sitt ansvar. Timrå kommuns arbete med dessa frågor grundas på Handlingsprogram för säkerhet och skydd 2007-2010 (2008-06-16, KF 2008:75) samt Informationssäkerhetspolicy Timrå kommun (2005-09-26, KF 2005:54).
Målen för kommunens skydds- och säkerhetsarbete är att:
• Minimera mänskliga och ekonomiska konsekvenser av en oönskad händelse.
• Timrå kommun som myndighet ska vara tillgänglig för alla och garantera säkerhet för alla som vistas där. Tillgänglighet och trygghet är grunden för ett samordnat och aktivt säkerhetsarbete.
• Verksamheten ska präglas av etik och ekonomi.
Kommunens arbete med säkerhet och skydd omfattar:

Internt skydd (byggnader och anläggningar, person- och personalsäkerhet samt ekonomisk säkerhet)
Informationssäkerhet (administrativ säkerhet, IT-säkerhet samt fysisk säkerhet)
Lokala BRÅ (samverkan för att öka kunskaperna om och förutsättningarna att förebygga och beivra brott i lokalsamhället).”

”Folkhälsa
Timrå kommun har ett gällande folkhälsopolitiskt program (antaget av kommunfullmäktige 2006-04-24, KF 2006:32) med elva mål för att förbättra folkhälsan i Timrå. Programmet avser tidsperioden 2006-2015…
Programmet har även sin bakgrund i kommunens övergripande mål om god livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling vilka återfinns i kommunens visionsdokument.
Programmet är ett led i arbetet för en bättre folkhälsa, visar vilka mål kommunen har och ska vara vägledande inför politiska beslut och förvaltningarnas arbete. Den övergripande visionen är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor
för hela befolkningen…
Timrå kommuns folkhälsomål 2006-2015:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtförhållanden
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning
samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande…
Det viktigaste arbetet sker ute i verksamheterna och när beslut fattas…
En folkhälsoarbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar medverkar till att
föra ut programmets ambitioner i organisationen…
Årligen ska upprättas ett särskilt välfärdsbokslut, som i sammanfattad form ingår i kommunens
årsredovisning.”

”Personalpolitik

invånarna i kommunen ska få en förstklassig service. För att uppnå detta krävs en kunnig och
motiverad personal…
För att stödja detta behövs ett tydligt ledarskap. Att vara ledare innebär att vara arbetsgivarens och organisationens företrädare samt att leda medarbetarna mot uppställda mål…
Alla anställdas kunskaper, erfarenheter och idéer ska tillvaratas. På så sätt uppstår delaktighet, vilket bland annat innebär att man har möjlighet att påverka det dagliga arbetet och på så sätt utveckla både sig själv och arbetsuppgifterna.”

Alla kursiveringar i citaten är gjorda av Otacksamma Föräldern apropå det bemötande jag fått av Timrå Kommuns tjänstemän och deras ovilja att föra talan emot Rehab Assistans AB, när deras agerande orsakat ekonomisk skada för mig och min familj,
men även för Timrå Kommun och därmed för invånarna/medborgarna.

Timrå Kommun saknar såvitt jag vet kommunjurist.

Trots detta vill socialchef Birgitta Holm ”för att någon oberoende skall titta på handläggningen” att jag skall göra en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg istället för att de skall föra en lugn och sansad dialog med mig om vad som faktiskt har gått snett? Följden blir att Lisbeth Ivarssons och Jonas Öhlunds bristfälliga journalföring om mig får stå oemotsagd i min sons journal om jag inte bloggar och vänder mig till Mittnytt (Vilket är integritetskränkande för oss båda). Först sedan vet jag om Jonas tar sitt ansvar, talar med mig öga emot öga och gör vad han kan så att jag slipper se de uppenbara lögnerna om mig fortplanta sig på ytterligare en myndighet. I normala fall så lägger man en rättelse av uppenbara faktafel och missuppfattningar vid sidan om journalen som ett tillägg. Rena oväsentligheter för handläggningen finns det inget som hindrar att man gallrar bort. Till dess kommer jag vägra att göra någon anmälan till IVO, då de inte kritiserar bemötandefrågor utan hänvisar till Kommunens egna systematiska arbete för kvalitet och uppföljning. Vad sker då om Kommunen inte följer sina egna åtaganden utan gömmer sig bakom vackra fraser och befriar sina chefer från ansvar med ett par enkla penngrepp?

/Otacksamma Föräldern

Så skapas idag de skulder som bankerna kallar för priset på pengar

Ett intressant fenomen med nya digitala Public Service är att även om det i Sveriges Radio rör sig om en och samma kanal ( i det här fallet P1), så är redaktionerna så högspecialiserade att de inte ”kopplar” när deras egen samtidskritik får en synbarligen helt vanlig nyhet om kulturstöd från EU att framstå som det hokuspokus det verkligen är.

Vad talar karl’n om, undrar alla som inte likt Otacksamma Föräldern slaviskt lyssnar på P1 varje dag?

Jo, hör nu på go vänner så skall jag för er berätta… (mel. hujedamej)

Den 12 oktober 2012 (alltså för ett drygt år sedan) så sände Vetenskapsredaktionen ett fantastiskt klargörande program om pengar:

Vad är pengar?

Reportern Niklas Zachrisson vid världens största betalningsmedel Rai. Användes på Stillahavsöar under 1800-talet. Foto: Niklas Zachrisson
Reportern Niklas Zachrisson vid världens största betalningsmedel Rai. Användes på Stillahavsöar under 1800-talet. Foto: Niklas Zachrisson
Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Foto: Niklas Zachrisson
Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Foto: Niklas Zachrisson
Cecilia von Heijne, myntforskare vid Kungliga myntkabinettet, håller upp ett Kinesiskt mynt av sammanpressat te. Foto: Niklas Zachrisson
Cecilia von Heijne, myntforskare vid Kungliga myntkabinettet, håller upp ett Kinesiskt mynt av sammanpressat te. Foto: Niklas
Zachrisson
Karin Wallin-Norman lektor i affärsrätt vid Linköpings Universitet. Foto: Niklas Zachrisson
Karin Wallin-Norman lektor i affärsrätt vid Linköpings Universitet. Foto: Niklas Zachrisson
Olika former av pengar från Kungliga myntkabinettet i Stockholm bla. en kinesisk myntkniv från 600-talet f.kr. Foto: Niklas Zachrisson
Olika former av pengar från Kungliga myntkabinettet i Stockholm bla. en kinesisk myntkniv från 600-talet f.kr. Foto: Niklas Zachrisson
Lars Jonung är senior professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och chef för finanspolitiska rådet. Foto: Niklas Zachrisson

Lars Jonung är senior professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och chef för finanspolitiska rådet. Foto: Niklas Zachrisson

På senare år har ordet ekonomisk kris duggat tätt. Just nu är det euro kris, skuldkris och bankriser ute i Europa. Fortfarande kastar den globala finanskrisen en mörk skugga över världsekonomin. I dessa stormande kristider så kan det vara skönt att ta ett steg tillbaka och ställa sig några grundläggande frågor om den övergripande ekonomin.

Detta första program i serien om ekonomi handlar om grundstenen i all ekonomi: Pengarna. Vi ställer oss frågan vad pengar egentligen är för något.

Sändes fredag 12 oktober 2012 kl 12:10
Slutsatsen kunde enkelt sammanfattas: Pengar är ingenting! Denna slutsats är rätt iögonfallande med tanke på hur mycket möda vi ägnar åt att gno ihop dom och hur stor betydelse de tillmäts när vi planerar vårt samhälle.
När så Kulturredaktionen i P1 med ett och ett halvt års mellanrum skildrar utvecklingen av lånegarantier till kulturen så har jag svårt att hitta ett bättre pedagogiskt exempel på hur man med förväntningar och ren och skär spekulation skapar pengar ”ur tomma intet”.
Vi börjar i maj 2012:

Starkt stöd för EU-lån till kultur

Inom EU pågår förhandlingar om en kraftigt ökad kulturbudget. Igår diskuterade EU-ländernas kulturministrar bland annat förslaget om att EU ska ge lånegarantier till olika kulturaktörer. Danmarks kulturminister Uffe Elbaek var förvånad över det starka stödet.

Publicerat fredag 11 maj 2012 kl 12:35

– Alltså, jag blev faktiskt mycket överraskad över vilken stor uppbackning det var till initiativet. Nästan hela vägen runt var där ett intresse av att understödja den kreativa sektorn, säger Uffe Elbaek.

Många kulturidéer kvävs idag i sin linda på grund av att kulturutövare har svårt att få banklån till investeringar. Enligt EU-kommissionen beror det mycket på att många banker överdriver risken med att låna ut pengar till till exempel ett litet filmproduktionsbolag.

EU-kommissionen vill nu öka bankernas utlåningsvilja, och har därför föreslagit att EU fram till 2020 ska sätta av motsvarande 1,8 miljarder kronor för en ny typ av lånegarantier till kultursektorn. De här pengarna kan räcka till upp till 15.000 lån till små och medelstora företag och organisationer i branschen.

Emma Ernsth på kulturlobbyorganisationen Culture Action Europe i Bryssel anser att bättre chanser till banklån kan möjliggöra fler nyskapande kulturprojekt.

– Det skulle t ex kunna vara fyra teatrar i Europa, från olika medlemsländer, som går samman och vill, inom ett projekt, digitalisera sin verksamhet; testa olika livestreamingfunktioner, olika sätt att överkomma språkliga barriärer och så vidare, säger Emma Ernsth.

Men det återstår flera steg innan EU kan fatta beslut om nya lånegarantier till kulturen. Bland annat kräver länder som Sverige tydligare bevis för att EU inte tar onödigt stora ekonomiska risker genom att ge de här garantierna.

Dessutom pågår inom EU just nu en väldig strid om hela unionens budget fram till 2020. Tidigast om ett halvår vet vi om det alls blir några pengar över till de nya kulturlånegarantierna, och i så fall hur mycket.

Jens Möller

Kulturredaktionen är bussiga nog att skriva ut hela reportaget på hemsidan så ni behöver inte lyssna.

Här kommer del 2 från kl. 6 imorse (19 november 2013):

EU ska garantera banklån till kultur

Banker som lånar ut pengar till företag och organisationer i den kulturella och kreativa sektorn kommer verkligen att kunna få en lånegaranti. Som vi tidigare rapporterat har det varit diskussioner om det, men nu tror alltså EU:s lagstiftare på den idén, för att få in mer pengar i den här sektorn. Lånegarantin är en nyheterna i EU:s sjuåriga kulturprogram Kreativa Europa som presenteras i Strasbourg idag.

Publicerat kl 06:00

Programmet administreras från EU-kommissionen som anser att bankerna behöver veta mer om vad de ger sig in på.

– Det handlar ofta om immateriella värden, och det kan vara svårare att i en affärsplan uttrycka värdena med de här olika företagen, säger Elin Rosenström på Kreativa Europa-desken i Stockholm.

En bank som inte förstår en affärsidé är också svårare att få låna pengar hos, men nu får den europeiska investeringsfonden i uppdrag att efterlysa banker som är intresserade av att lära sig mer om hur den kulturella och kreativa sektorn fungerar. De banker som går in i samarbetet med fonden och lånar ut pengar kommer alltså att få en garanti för att pengarna betalas tillbaka. På vilket sätt är inte klart än. Garantin ska lanseras 2015 och komma igång 2016.

Bland de andra nyheterna från årsskiftet märks ett nytt stöd för att bygga upp och utveckla publiken och ett för att utveckla dataspel.

Samtidigt läggs EU:s nuvarande mediaprogram ner och uppgår som en del i Kreativa Europa, vid sidan av en kulturdel och en övergripande del där lånegarantin återfinns. Syftet med Kreativa Europa är framför allt att stödja gränsöverskridande samarbeten:

– Och det handlar väldigt mycket om mobilitet, både för konstnärliga verk och för personer som arbetar i de kulturella och kreativa sektorerna, säger Elin Rosenström

Som det ser ut kommer EU-kommissionen att få spendera som mest 1,4 miljarder euro under de kommande sju åren på programmet.

Som vanligt måste man ordna en del av finansiering själv för att kommissionen ska möta en någonstans på halva vägen, men bland alla de projekt som fått bidrag i det nuvarande programmet finns Jonas Hassen Khemiris pjäs ”Jag ringer mina bröder”och på den audiovisuella sidan är de internationella framgångarna flera. Den svensk-danska TV-serien ”Bron/Broen” till exempel, som börjar med en död kropp mitt på Öresundsbron. Den fick 400 000 euro i bidrag, och enbart dess första del är såld till hela Europa plus ett 100-tal länder till i hela världen.

Bron/Broen” omtalas i EU-sammanhang som ett skolexempel, ”av två skäl”, säger Anders Wilhelmsson på Kreativa Europa-desken i Stockholm:

– Man kan väl säga att ”Bron/Broen” är en naturlig samproduktion i och med både innehållet i serien, vad som utspelar sig, och också att svenska tv-serier brukar finansieras tillsammans med andra nordiska länder.

Mediaprogrammet har också bidragit till succéer som ”Millennium” och ”Searching for sugarman”. Det som avgör om ett projekt ska få bidrag är huruvida det har en europeisk potential, säger Kreativa Europa-deskens Ulrika Nisell:

– Alltså, det ska vara möjligt för projektet att spridas utanför de nationella gränserna, säger hon.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se

Ser ni vad jag ser?

 • Ett Europa som har brist på eget kapital. Check!
 • Banker som letar efter marknader att sälja krediter till efter finanskrisen. Check!
 • Ett kulturliv utan en offentlig sektor som stöttar långsiktiga och okomersiella projekt. Check!
 • Väloljat managementtugg som vi hört i samband med IT-bubblor, Fastighets-bubblor och snart sagt alla andra områden som inte har någon form av stöd eller reglering redan. Check!

Som av en händelse har Jonas Hassen Khemiris pjäs radioteaterpremiär idag. Efter hans öppna brev i samband med REVA har P1 helt tappat huvudet och beslutat att lägga ned alla kulturella debattprogram till förmån för hysterisk klickjakt i hälarna på de snart nedlagda papperstidningarna. Han är inte ett exempel på smal/okommersiell kultur m.a.o. Han säljer som smör till kulturkoftorna på söder. Sedan exemplifierar EU representanten Anders Wilhelmsson med två fina Schwedenkrimi av megaformat och redaktionen har vaskat fram att stöd har gått till historieförvanskande önskemockumentären Searching For Sugarman som sedan dragit in millioner i skivförsäljning, konsertbiljetter cch biobiljetter efter att Malik Bendjeloul sålt sin själ och tagit emot en Oscar för spektaklet.

Malik vägrar själv (trots att han av Svenska folket erbjudits möjlighet att tala ut som sommarpratare i P1) kommentera det faktum att hans s.k. research ignorerar kända fakta i den redan existerande sydafrikanska dokumentär om Sixto Rodriguez konsertframgångar som släppts 2001. Han tiger som muren om att Rodriguez redan 1979 varit på en bejublad konsertturné i Australien. Att huvudpersonen har en akademisk examen passar inte in om hans dåtida manager skall kunna målas ut som en girigbuk som skott sig, på vilka skivframgångar då får man fråga sig?

Dessa fantastiska exempel på prima Svensk kulturexport som annars inte skulle ha tillkommit eller överlevt av egen kraft skall alltså EU garantera med bankgarantier och mer eller mindre ”tvinga” de stackars tvehågsna bankerna att investera i nu när det finns så ont om möjligheter att exploatera artisterna p.g.a. den dumma, dumma, kulturpubliken laddar ned så mycket på Pirate Bay.

Jag hoppas att ni fattar ironin i föregående stycke annars kommer den på klarspråk:

Lägg av att kväsa våra små oberoende fria teatrar genom att dränka dem i meningslöst pappersarbete för nålpengar! Sluta ösa dyra och kortsiktiga krediter över kommersiella projekt som bara exploaterar konstnärer och artister och förvandlar deras inkomster till luft.

Tillåt mig spy! Om jag väljer att inte gå på Bio eller se på TV av protest mot svassandet så ser alltså EU till att jag via skattsedeln blir ofrivillig sponsor av de mest kommersiella exemplen. Jonas undantagen, men jag skulle vilja se SR’s siffror på hur mycket ”spons” hans pjäs fått relativt övriga projekt och hur självständiga de varit i nyhetsvärderingen gentemot Elin Rosenström och Ulrika Nisell. Transparens?

För ett botemedel mot luftpastejer och finansbubblor studera ett tidigare inlägg om Monetative.

/Eder evigt Otacksamme

Intentionerna I LSS

I LSS 7 § definieras rätten till goda levnadsvillkor: Begreppet ”goda levnadsvillkor” innebär att en persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. Detta för att syftet med lagen ska kunna förverkligas; man ska kunna leva som andra.

LSS är under hård attack för närvarande. Dels från vårt näringsliv som vill skapa en industri av våra skattepengar och avlöna jurister, HR-konsulter och mediefolk med pengar som tillkommit för att oavkortat uppfylla det ovanstående syftet.

Dels från Kommuner och Landsting, som spelar Svartepetter med assistansberättigade och försöker definiera om vårdbehov och sjukdomar så att det passar respektive organisation istället för att ha människan i centrum.

Dels från Försäkringskassan som steg för steg anpassar sina beslut efter minskande resurser istället för att följa sina egna riktlinjer eller de domar som pekar i en enda riktning: Fusk är ett undantag. Underutredning är regeln. De som ansöker värnar nämligen om sin integritet och vill ogärna vara beroende av andra i sin vardag.

Varför då denna upphetsade upptagenhet vid undantagen?

 • För att de är kopplade till organiserad brottslighet?
 • För att de kommit som en konsekvens av att Försäkringskassan själva inte vet hur de skall hantera Försäkringen?
 • För att det finns jurister som uppmuntrar föräldrar att överdriva sina behov för att överhuvudtaget få sina verkliga behov täckta efter återkommande omprövningar?

 

Nej, för att det finns en stor publik av skattebetalare som inte är beroende/berättigade till assistans som helst ser att LSS monteras ned när allt annat monteras ned. Det är en lyx vi inte har råd med.

-Säg som det är!

-Varför skall funktionshindrade få ledsagare och åka på Sweden Rock när alla ungdomar utan a-kassa vackert får bo hos mamma och stanna hemma?

Det säljer tidningar som smör, men samtidigt säger man inget om konsekvenserna för dem publiceringarna berör.

 • Assistenter som får arbete.
 • De funktionshindrade som driver egna företag.
 • Familjerna som överlever och inte är sjukskrivna.
 • Syskonen som kan umgås med sina kamrater och faktiskt får träffa sin förälder själv emellanåt.

Det allra värsta är den kontroll och övervakningskultur som denna sensationsjournalistik göder. Assistansberättigades integritet väger lätt när IVO och FK tillsammans med socialtjänsten skall göra gemensam sak för att ”rensa upp” bland avarterna. Minns när ni ropar på hårdare tag emot fusket intentionerna i LSS:

”En persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. Detta för att syftet med lagen ska kunna förverkligas; man ska kunna leva som andra.”

/Otacksamma Föräldern

Uppföljning vad är lidande värt? Varning för Patientförsäkringen LÖF!!!

Den som varit med om allvarliga brister i vården kommer för eller senare i kontakt med vårdinrättningens patientförsäkring. De är skyldiga enligt lag att vara försäkrade. De är skyldiga enligt lag att tillhanda information om vår möjlighet att ansöka om ersättning ur försäkringen. Vad det innebär i praktiken när ett redan svårt sjukt barn skadas och tillfogas onödigt lidande vid vård i livets slutskede får den som önskar information om här.

Med risk för att bloggposten blir litet teknisk så vill jag varna alla läsare för innehållet:

Blödande småbarn. Hjärtlösa försäkringsbolag. Oförsiktiga läkare. Mycket arga föräldrar.

Om man har svårt att hantera något av ovanstående så avråder jag starkt från vidare läsning.

Den som vill ha en djupare genomgång av det existentiella dilemmat kan läsa igenom bloggposten Vad är lidande värt? $$$$ som avhandlar att min sons inläggning in vid Lilla Ersta Barn- och Ungdomshospice , vad jag fick i handen av den ansvariga läkaren efter att min son felbehandlats i en vecka och ådragit sig ett blödande magsår, dvs. en lätt konstaterbar vårdskada. Hur jag tar dem på orden och hittar info hur man gör en ansökan till Patientförsäkringen-LÖF med hjälp av socialstyrelsen. Hur de blir tvungna att Lex Maria-anmäla sig själva och ett gäng föräldrar reser sig i protest och i både DN-debatt STHLM och i Föräldrakraft berättar om den avsevärda försämring av verksamhetens kvalitet som de upplevt på en kort tid. Hur Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef rycker ut till Erstas försvar och vänder personalstyrkan mot föräldrarna. Jag valde att anmäla Lilla Ersta till Inspektionen för Vård och Omsorg och avvakta den granskning som landstinget tagit initiativ till.

Du som läsare ett val. Antingen låter du min son förbli anonym av respekt för honom och andra barn i hans situation, eller så ger du efter för nyfikenheten och tar kontakt med IVO och frågar efter den anmälan jag gjort.

Den förra bloggposten slutade i en fråga:

Om ett privat vårdbolag missköter sig, skall jag som enskild med hjälp av rättskyddet i min hemförsäkring föra en skadeståndstalan?

I min strävan att försöka finna ett meningsfullt svar på frågan så händer följande:

16 okt 2013

Erik Fahlberg <erik.fahlberg@gmail.com>

till Klagomalsansvarig

Jag begär härmed att Patienskadenämnden Yttrar sig i ärendet gällande min son X X f. xxxxxx-xxxx

Inför nämndens yttrande vill jag ha följande saker klargjorda:

Vilken medicinsk bedömning av Xs lidande lutar sig patientförsäkringens handläggare emot när ärendet avvisas?

Vem kommer att sammanställa ärendet till nämnden för min sons räkning?

När i processen har jag möjlighet att yttra mig över innehållet i det som redovisas för nämnden?

Med vänliga hälsningar!

/Otacksamma Föräldern

Den 6 september 2013 13:44 skrev Klagomalsansvarig <klagomalsansvarig@patientforsakring.se>:

Jag har nu granskat handlingarna och handläggningen.

 (se tidigare bloggpost)
Begäran om PN yttrande (1)Webb
Begäran om PN yttrande (2) Webb
Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (1) WebbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (2) webbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (3) webb
Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (7) webbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (4) WebbSammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (5) webb Sammanställning av yttrande till Patientskadenämnden (6) webb Läkarintyg Karin Björkman (1) Webb     Läkarintyg Karin Björkman (2) Webb
Om det på fullt allvar är så illa ställt med patientsäkerheten vid Lilla Ersta Barn och Ungdomshospice att de kan använda sig av sin Ansvarsförsäkring för att slippa redovisa allvarliga misstag och avsteg från sina egna rutiner, finns bara en enda rimlig åtgärd för en Otacksam Förälder
2013-11-17
Till:

Kristian Raisin

Landstingens

Ömsesidiga Försäkringsbolag

Box 17830

118 94 Stockholm

Ang. framförande av ytterligare synpunkter till Patienskadenämnden

Dödsboet för Otacksamma Sonen företräds juridiskt av Otacksamma Föräldern, socionom med 12 år i yrket och god kännedom om barnkonventionen, samt anknytningsteori. Otacksam kommer att lämna sina synpunkter muntligen varför vi härmed begär information om tid och plats för Patientskadenämndens sammanträde.

För det fall det juridiska biträdet inte kan närvara vid själva sammanträdet begär vi att personligen få närvara när nämnden sammanfattar och avger sitt yttrande och ta del av detta muntligen. Nämndens ordförande ombedes lämpligen titta det juridiska ombudet i ögonen mot slutet av uppläsningen.

Med vänlig hälsning

för dödsboet Otacksamma Sonen, i tjänsten

Otacksamma Föräldern, socionom
                                                                            Dödsboet för
                                                                            Otacksamma Sonen

86

Inte för att jag tror att Nämnden kommer att gå mig till mötes i min begäran, men de skall veta vad det är de gör och se en bild för sitt inre när de gör det. Nämligen en Otacksam Förälder som står där rak i ryggen och vill se dem i ögonen när de säger:
 • Vi värderar din sons lidande till 0kr.
 • Vi bedömer att Erstas egen läkare efter att ha brustit i sina rutiner och orsakat din son lidande är rätt person att bedöma sin egen del i den skada som uppkommit.
 • Ersta skall följaktligen inte heller betala någon självrisk utöver den avgift till den obligatoriska patientförsäkringen som ändå inte täcker någonting.
 • Vi hoppas att du är nöjd med vårt bemötande och med förtroende kommer att ansöka om ersättning från oss igen, igen och igen…
/Eder evigt Otacksamme
(Som funnit en viss mening i galenskaperna trots allt)

Yttrandefrihetens mörka natt – Tack Carlos och Tack fru Ask!

Det är tydligen så hemskt med Yttrandefrihet på nätet att Regeringen sett sig nödgad att ingripa till skydd för personer som Carlos. Han har säkert inte svar på tal, hans familj har säkert inga vänner som ser och älskar varandra för dem de är. Eller Julia, hon har säkert inga vänner på Twitter eller Facebook som hon kan dela skitstormen med och får perspektiv på vilka som sitter på andra sidan tangenterna. Jag är både feminist och sociologiskt skolad, så jag känner igen såväl härskartekniker som primitiva grupprocesser. Vad är det för värld där vi behöver en perfekt putsad fasad på nätet för att stå ut med oss själva varje dag? Twitter är en pissränna och Facebook är ett kommersiellt avträde, vad hade ni väntat er? Ansvariga utgivare som suddat i kommentarerna om de spårat ur litet? Vad värre är: Om våra förtroendevalda kan be sina pressekreterare att kalla in en åklagare och ersätta varje försök till kritiskt uttalande om deras levnadsvanor eller privata åsikter med ett hot om böter, fängelse eller nedstängning av webbplats för överträdelsen. Vad händer då med vår demokrati? Vem kan då självständigt granska makten? I ljuset av vad som just skedde mot Glenn Greenwald i Storbrittanien, kommer inte den här propositionen litet väl lägligt? Den verkar harmlös och acceptabel för de flesta. Ingen vill väl att våra nära och kära skall bli utsatta för en nätmobb? Men tänk om det redan finns lagar för att ordna detta, bara man tillämpar dem konsekvent på nätet istället för som idag halvtaffligt AFK? Då behöver våra myndigheter inte inskränka på vår Yttrandefrihet. Det kräver dock att vi engagerar oss och hjälps åt att uppmärksamma när övergrepp begås mitt framför våra ögon. Men propositionen som nu läggs fram har kanske haft ett helt annat syfte redan från början? Som vanligt ignoreras de kritiska förnuftets röster som försökt återta sans och balans innan det är försent. Vi får se hur många kvarnstensmedaljer till den här Otacksamma Föräldern hinner dela ut innan Åklagaren knackar på…

/Ansvarig Utgivare Erik Fahlberg

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet