Mygg & Elefanter Försäkringskassans Granskningshysteri & Rehab Assistans inkompetens

Det här är ett blogginlägg för dem som varit föremål för LSS/LASS och varit beroende av att få ett beslut från Försäkringskassan.

Om du inte är direkt berörd men instinktivt känner att frågor som integritet och utsatthet, samt hur våra offentliga medel används så tryck inte på fast forward ännu. Om du bryr dig det minsta så sprid åtminstone denna länk där du kommer åt:
Villkor för Ifa-godkännande.pdf

VI ANSÖKTE HOS KOMMUNEN

Det gick upp för mig att vi skulle behöva personlig assistans när vi för första gången hamnat på barnhospice med sonen. Det var en ganska svår chock. Jag hade tagit för givet att sjukvården ställde upp när familjen tar på sig det enorma ansvaret att vårda ett svårt sjukt barn i hemmet. När sedan kommunen visade sig fullkomligt utan beredskap på en liknande situation och ville ha månader på sig att både utreda och ordna fram personal, så såg jag mig nödgad att sätta litet press på handläggningen genom att vända mig till den privata sektorn. Det kändes verkligen surt.

LETADE ASSISTANSBOLAG…

Jag skall inte tråka ut er med alla turer kring svårigheten att få ett riktigt beslut från Kommunen utan går direkt på Försäkringskassan. Jag tyckte att jag hade varit rätt så omsorgsfull när jag träffat 3 (tre) bolag och tittat på deras upplägg. Sedan hade jag använt mig av sidan Assistanskoll (Varning för den!! Oseriös och lättmanipulerad av stora koncerner/företag). Det som slutligen fällde avgörandet blev den geografiska närheten och rappt agerande från ett av bolagen. Det bolag som i och för sig gav seriösast intryck och bidrog med en hel del matnyttigt till ansökan till Försäkringskassan, lämnade jag (dumt nog) för att det geografiska avståndet skulle göra att jag skulle få lösa det mesta själv. Vilket jag fick göra ändå…

…DÅ KOMMUNEN INTE KAN ORDNA ASSISTANSEN

Bolaget jag till sist valde hette Rehab Assistans AB skickade två kvinnor från det närmaste kontoret i Sundsvall hem till oss och de hade med sig bl.a. ett kontrakt och en fullmakt. Det var viktigt att jag skrev på fullmakten för att de skulle kunna avlasta oss i myndighetskontakter, något som jag som anställd vid en myndighet ville slippa för att helt fokusera på mitt barn. Vilket jäkla skitsnack! Jag är socionom och fick så klart göra hästjobbet själv, när de såg att vi fick timmar beviljade som inte låg i deras intresse dog helt plötsligt all initiativkraft. Kontraktet var också jätteviktigt eftersom de måste kunna anställa den personal som de rekryterar och då betalas deras löner av FK. Så de skulle m.a.o. inte sätta in någon annons på AF utan vår underskrift. ”Ja, ja, bara vi snabbt får avlastning så, här har ni”. Men för säkerhets skull tog jag en kopia på fullmakten i alla fall. Kontraktet hade deras chef Mikael Löfvénius inte skrivit under, utan vi skulle få en kopia senare (den såg vi aldrig röken av!).

Hur dumma kan människor bli tänker kanske ni? Ja, testa själv att gå ett par veckor utan sömn med konstant stress och oro för ett svårt sjukt/döende barn så får du se hur kritisk du är till någon som säger sig vilja hjälpa till. Dessa manipulativa typer utnyttjade till fullo sitt överläge för att vi inte skulle ställa några besvärliga frågor om upplägget.

VI ANSOKTE OM ASSISTANS HOS FÖRSÄKRINGSKASSAN

Åter till ansökan om assistans. Vid den första kontakten med FK så var vi på ett nätverksmöte. Det innebär att vi möts i Habiliteringens lokaler och läkare, vårdpersonal, sjukgymnaster, kuratorer, handläggare från kommunen, fan och hans moster är där. Jag var där för att få ett snack med försäkringskassans handläggare. Då vår son var diagnostiserad som palliativ (i livets slutskede) och hade glasklara behandlingsbegränsningar (ingen hlr, ingen respiratorvård) försökte jag och den stackars läkaren förklara för FK handläggaren att det liksom inte fanns så mycket att utreda egentligen. Men icke, hon intog läge parkeringsautomat och började jobba som om hon inte hört alls. Det skulle vara intyg hit och tabeller med tidsåtgång dit. Hur mycket skall en förälder behöva ta, förutom att ens barn är döende?? Det är ju inte direkt så att jag har flera tilltalande alternativ till att ansöka om assistans? Skulle du frivilligt ha främmande på besök när ditt barn ligger för döden? Nä, trodde inte det.

Men Försäkringskassan var uppenbarligen oroliga för att jag försökte manipulera systemet genom att ta ut för många timmar och ville rigoröst följa ett uppsatt regelverk. Jag som själv arbetar som handläggare har någon gång hört talas om en god regel som lyder: Utred aldrig mer än du behöver för att kunna fatta beslut. I min värld blir det: Döende barn+ansvarstagande föräldrar (vill vårda själva i hemmet)+läkarintyg=Maximal stödinsats från samhället den tid som är kvar. Inte: Ifrågasätt allt inklusive diagnoser och dra av ett luddigt ”eget ansvar” på 6 timmar varje dag enligt föräldrabalken bara för att vi kan. Läs innantill i riktlinjerna! Låt oss vara! Läs intygen!

FICK TJI

Ja, jag blev litet upprörd när de skulle kommunicera smörjan för att uttrycka det milt. Jag bad assistansbolaget om assistans för att jag inte skulle begå kriminella handlingar. De skrev ihop ett litet dokument m. hjälp av det som jag fått från det andra bolaget och skickade in det. Jag fick 3 timmar till (20), men fortfarande avdrag för föräldraansvar m. 4 timmar!! Här tyckte nog bolaget att jag skulle ha lagt ned, men jag som är både läs och skrivkunnig kan se när man som myndighet inte tar hänsyn till sina egna riktlinjer eller inte läser igenom det material som finns tillgängligt utan bara tittar i en irrelevant tabell och försöker motivera varför 4 timmar skall ”försvinna”. Jag bad assistansbolaget om mer hjälp att överklaga och fick ett löfte om detta.  Av hjälpen såg jag intet.  Jag vill kalla det för bedrägligt beteende och har polisanmält det.

ASSISTANSBOLAGET TAR INTE ÖVER FRÅN KOMMUNEN

Eftersom jag hade fullt upp med att få vår vardag att fungera så la jag inte själv så mycket energi på att överklaga förrän RIK-Assistans kommit in i bilden. Då hade två månader av vår sons liv gått till spillo med hemtjänst istället för assistans på ett bolag som hade bedrägeri som affärsmodell. RIK-Assistans redde upp vår situation på mindre än två veckor och tog en stor ekonomisk risk. FK lämnade över ärendet till omprövning och dagen efter att vår son lämnat jordelivet fick han ut de timmar som var en självklarhet: 24 timmars övervakning och omsorg. Så tråkigt för oss att han aldrig fick tillfälle att nyttja dessa timmar utan fick leva med i praktiken 18 (av 20!) från kommunen och när RIK kom in de 24 som de i sin tur ansökt om hos Kommunen och riskerade att inte få ut om FK avslog. Han blev ett år.

EFTERLYSER MYNDIGHETERNAS STÖD I MIN TALAN EMOT REHAB ASSISTANS AB

Detta myggsilande har jag tagit upp med de berörda på myndigheten och har faktiskt fått ett visst gehör för orimligheten i arbetssättet. Det kan ha att göra med att jag själv är handläggare till yrket och både kan ringa in svagheterna både ur klientens och organisationens synvinkel. Det som jag har betydligt svårare med är hur jag skall få myndigheten att förstå den otroliga ”blåsning” de blir utsatta för gång på gång av Rehab Assistans och Oliviakoncernen. Nu tog de ju inte ut några pengar för min son, men vi gjorde brakförlust både socialt och ekonomiskt. Jag kan bara föreställa mig hur notan ser ut hos kommunen, trots att de inte levererat enligt regelboken.

FÅR TJI

När jag har försökt att påtala att jag och kommunen har ett gemensamt intresse av en stämningsansökan får jag följande svar som är som hämtat ur ett bättre satirprogram:

Timrå kommun har valt att bedriva personlig assistans i egen regi, det är nämndens mening att valfriheten för den enskilde bättre tillgodoses på detta sätt.

I och med att kommunen inte har genomfört någon upphandling av privata utförare kan den enskilde välja fritt bland alla de aktörer som finns på marknaden.

En assistansberättigad har möjlighet att välja anordnare av den assistans som Försäkringskassan beslutat om, t.ex. ett privat vårdföretag, ett brukarkollektiv eller kommunen.

Kommunen har emellertid ett särskilt ansvar enligt LSS.

Kommunen har ansvar för att alla som omfattas av lagens personkrets och som behöver personlig assistans får sådan assistans.

Genom detta yttersta ansvar säkerställs att ingen enskild ska stå utan en personlig assistans som han eller hon har behov av.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag än en gång meddela att socialförvaltningen inte har för avsikt att driva någon process mot Rehab Assistans AB.

Med vänlig hälsningIngen Tingela
Biträdande förvaltningschefSocialförvaltningen

Mitt svar:
Det var en intressant definition på valfrihet:

Att kommunen inte bemannar de timmar som beslutats så att ”medborgaren”/kunden tvingas ”välja” ett assistansbolag ur högen för att få sitt beslut verkställt inom rimlig tid. När assistansbolaget inte levererar enligt avtal utan hänvisar till samma kassa service ”basansvaret” så kan man inte förvänta sig ens att kommunen ställer sig på skattebetalarnas sida och kräver ansvar.

Det verkar som att det är assistansbolagen som har valfrihet och inte vi som upplåter våra ”hem” åt deras såkallade verksamhet i ett sådant system. I alla fall om inte kommunen kräver ansvarigt agerande av assistansbolaget för att åta sig det basansvar som trots allt åligger dem som ytterst ansvariga enl LSS.

/En bekymrad medborgare som undrar hur det står till med kunskaperna i avtalsrätt etc.
P.S. Jag antar att er definition på valfrihet även inkluderar rätten att låta medborgare/skattebetalare med bekymmer lufta sina åsikter i samband med kommunalval etc. Även om det knappast lär ge någon snabb effekt på kunskapsläget. D.S.

MEN VAD SPELAR DET FÖR ROLL OM HUNDRA ÅR…?

*Suck* Kommuner utan egna kommunjurister blir ju rena Ankeborg för oss undersåtar!

Rehab Assistans AB kan fortsätta med upplägget och Mikael Löfvénius kan dessutom sälja bolaget till Oliviakoncernen och göra sig ekonomiskt oberoende.

Man skulle kunna tro att ett bolag med såpass stora ekonomiska resurser skulle kunna kosta på sig att agera generöst och solidariskt med kunder och samarbetspartners, men här kommer the lowdown:

Ingen personal som rekryteras anställs eller sätts in för att underlätta en pressad situation för familjen och kommunen. När företaget inte får ihop sin ”kalkyl” så skyller de på att de ”inte kan garantera assistansens kvalitet och säkerhet” och hänvisar till kommunens basansvar. Detta är inget annat än ett sofistikerat försök till bedrägeri med offentliga medel och ett litet barns hälsa som insats.

När jag senare per telefon efterfrågar avtalet så ”har vi inget avtal” då ”insatsen inte påbörjats”. För att få ut avtalet så blir jag tvungen att kontakta FK och be dem skicka mig en kopia på en aktanteckning där bolagets representant meddelat att de tar över ansvaret för assistansen fr.o.m. ett bestämt datum. De gör detta med hjälp av den fullmakt som vi undertecknat.

När jag mailat en kopia på aktanteckningen kommer ett undertecknat avtal och en bakdaterad ensidig uppsägning med vändande post. Problemet är bara att den ömsesidiga uppsägningstiden är 3 månader. Då kan vi lägga avtalsbrott till listan av överträdelser.

Intressant om man driver ett bolag som är beroende av tillstånd från myndigheter.

Här är företagets slogan:

VÄLKOMMEN TILL REHAB ASSISTANS

– vi ger dig ett rikare liv.

Vi är ett alternativ med mångårig kunskap inom rehabilitering och har dessutom ett
unikt kontaktnät.

Vi vill ge dig en personlig assistans utifrån dina önskemål.

Vi tar ett helhetsansvar för din assistans.

Varför Rehab Assistans?

Vi nöjer oss inte med att din assistans fungerar bra, vi arbetar utifrån ett holistiskt
perspektiv när det gäller din livssituation. Det gäller socialt, fysiskt och psykiskt. Vårt mål är att de bästa assistenterna ska arbeta hos dig!

Kontakta oss så presenterar vi hur vi kan ge dig ett rikare liv. Vi har special kompetens inom neurologiska skador, samt LSS-LASS.

Vi bedriver assistans främst i Västernorrland. Framför allt finns vi i Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommun. Vi bedriver dock assistans i Göteborg och på Gotland.

Mer…

FÖRETAGET REHAB ASSISTANS AB

Rehab Assistans strävar efter att vara det mest  kompetenta assistansföretaget i Västernorrland, en viktig partner till våra kunder och samhället i stort. Det naturliga första valet i Västernorrland.

Genom ständig kompetensutveckling förstå kundens behov och leverera över förväntan, samt tydliggöra vår profil som ett samhällsmedvetet företag.

Rehab Assistans AB tillhör de företag som växer snabbast i Västernorrland.

Hur kan ett sådant företag få operera oemotsagt? När det finns etiska alternativ, varför är inte FK skyldig att ge dessa skurkföretag en ”beta” varje gång detta inträffar?? Det blir ju annars inga sanktioner, tvärtom! Skall varje missnöjd kund bli tvungen att släpa penningstinna VD:ar till tinget? IVO kan ju försöka få tillståndet indraget, men om företaget är del av en större koncern så kan du ge dig på att de sätter sina bästa jurister på att behålla det.

Därav rubriken på min post. Försäkringskassan silar mygg och sväljer Elefanter.

/Så Jävla Otacksam Förälder

Annonser

Taggar:, , , , , , , , , , , , ,

About Otacksamma Föräldern

Jag bloggar om livet som förälder till ett döende småbarn. Socialstyrelsen har precis kommit ut med nya rekommendationer om vård i livets slutskede. Jag är den håriga tvålen som ingen vill ta i. Min son är död nu och ingen kommer åt honom längre, så med ett utgivningsbevis i högsta hugg kan jag säga som det är.

Någon som har sett till en hårig tvål någonstans?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tidskriften POP revisited

Tidningen Pop blir blogg

themusicologist

frontline 'soldier' in the war against musical banality

Emma i skrubben

Malte on the Roxxx

Tysta tankar

Lärandet börjar där den trygga zonen upphör

Malin Johansson - skriver mycket, läser mer.

Älskar alla former av litteratur

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Billerbloggen

Serier, illustrationer och en massa livsviktigheter

Zolfagary

Sveriges största blogg om Zolfagary

(den svenska) modellen

Kritisk granskning, fa(c)kta, kollektivavtal, mänskliga rättigheter, poesi. Och sömn!

Annorlundalandet

Mammor om livet i familjer med autism, Asperger och ADHD

the human province

in the dark, words weigh double

Juridikbloggen

rätt om rätt

Björn Alvebrand

STYRBORD ELLER BABORD? VALET ÄR DITT.

Otacksamma Föräldern

För er som inte gillar välgörenhet

%d bloggare gillar detta: